Aktualności

O czym jest mowa?

Uczeń odpowiedzialny za własny proces uczenia się i nauczyciel organizujący proces dydaktyczny – o organizacji edukacji zdalnej
Edukacja hybrydowa – definicje i pomysły
Platforma edukacyjna – wybór czy konieczność?
Dlaczego do wdrażania edukacji zdalnej w szkole trzeba podejść strategicznie?

Zapraszamy

Link do webinaru


webinar

Kolejne szkolenie odbędzie się w dniu 7 kwietnia o godz.17.00 (wtorek) z użyciem aplikacji Zoom.

Link będzie dostępny godzinę przed.

 

 

Szanowni Państwo

Uzyskaliśmy akredytację działalności Centrum Doskonalenia Nauczycieli PCKK.

Harmonogram szkoleń na bieżący rok szkolny przedstawimy wkrótce.

Centrum Doskonalenia Nauczycieli PCKK prowadzi proces wspomagania szkół i placówek oświatowych.

Proces obejmuje::

  • diagnozę potrzeb rozwojowych szkoły
  • zaplanowanie działań, dzięki którym zostanie wprowadzona zmiana, poprawa efektów
  • realizację procesu wspomagania - organizacja i pomoc w realizacji różnych form doskonalenia nauczyciieli oraz wprowadzania rozwiązań, które spowodują poprawę efektów pracy szkoły lub placówki
  • ocenę efektów - wsparcie w ewaluacji procesu rozwojowego.

Zapewniamy współpracę ze specjalistą ds wspomagania, który wspiera szkołę i dyrektora na wszystkich etapach procesu.

Zapewniamy przygotowanie szkoleń dopasowanych do zdiagnozowanych potrzeb rozwojowych szkoły/placówki lub wskazanie innych możliwości realizowania doskonalenia nauczycieli.

Serdecznie zapraszamy do współpracy w bieżącym roku szkolnym!
Harmonogramy szkoleń otwartych znajdują się w zakładce Szkolenia otwarte
 

CDN 1 str 2018

Serdecznie zapraszamy do współpracy w bieżącym roku szkolnym!

folder 2017 na stronr