Aktualności

Centrum Doskonalenia Nauczycieli PCKK prowadzi proces wspomagania szkół i placówek oświatowych.

Proces obejmuje::

  • diagnozę potrzeb rozwojowych szkoły
  • zaplanowanie działań, dzięki którym zostanie wprowadzona zmiana, poprawa efektów
  • realizację procesu wspomagania - organizacja i pomoc w realizacji różnych form doskonalenia nauczyciieli oraz wprowadzania rozwiązań, które spowodują poprawę efektów pracy szkoły lub placówki
  • ocenę efektów - wsparcie w ewaluacji procesu rozwojowego.

Zapewniamy współpracę ze specjalistą ds wspomagania, który wspiera szkołę i dyrektora na wszystkich etapach procesu.

Zapewniamy przygotowanie szkoleń dopasowanych do zdiagnozowanych potrzeb rozwojowych szkoły/placówki lub wskazanie innych możliwości realizowania doskonalenia nauczycieli.