Aktualności

O czym jest mowa?

Uczeń odpowiedzialny za własny proces uczenia się i nauczyciel organizujący proces dydaktyczny – o organizacji edukacji zdalnej
Edukacja hybrydowa – definicje i pomysły
Platforma edukacyjna – wybór czy konieczność?
Dlaczego do wdrażania edukacji zdalnej w szkole trzeba podejść strategicznie?

Zapraszamy

Link do webinaru


webinar