Archiwum
Praktyczne zapoznanie się z metodą – metoda aktywnego słuchania muzyki jako forma integracji   różnych form aktywności: słuchania, grania, tańczenia i śpiewania z elementami pantomimy, dramy i różnych form plastycznych.

szkolenie odbedzie się
17 listopada 2015r. (wtorek)
Godziny szkoleń: 16:00 - 19:15


w Centrum Doskonalenia Nauczycieli PCKK
ul. Wolności 29 (wejście od Mickiewicza)

Cena: 80zł.


na spotkanie zapraszamy:

Nauczycieli szkół podstawowych i przedszkoli

 

Zabawy ruchowe z kartkami, folią, piłeczkami
Interpretacja muzyki środkami pozamuzycznymi, fabularyzowanie muzyki połączone z prostymi ruchami rytmicznymi
Tworzenie układów ruchowych z wykorzystaniem muzyki klasycznej
Proste formy taneczne – improwizacje ruchowe

 

Prowadzi - Bożena Piotrowska - Pedagog, trener, wieloletni doradca metodyczny ds. muzyki, sztuki i terapii pedagogicznej, były wykładowca przedmiotów: muzykoterapia i pedagogika zabawy w Wyższej Szkole Zawodowej Kolegium Karkonoskim w Jeleniej Górze.
Edukator programu „Nowa Szkoła”: prowadzi warsztaty metodyczne dla nauczycieli muzyki, terapii pedagogicznej i nauczania wczesnoszkolnego na terenie całego kraju. Prowadzi zajęcia na studiach podyplomowych na wyższych uczelniach i w ośrodkach metodycznych. Posiada certyfikat animatora pedagogiki zabawy PSPZ KLANZA.

Zgłoszenia do 6.11.2015


Kolejne warsztaty o zbliżonej tematyce:
19.11.2015 - Zastosowanie Metody Dobrego Startu we wspomaganiu rozwoju psychoruchowego dzieci 5-6 letnich

26.11.2015 - Elementy muzykoterapii w pracy z dziećmi nadpobudliwymi ruchowo

1.12.2015 - Zabawy integracyjne muzyczno-ruchowe służące rozładowaniu emocji

8.12.2015 - Wybrane metody aktywizujące z pedagogiki zabawy wpływające na działanie, myślenie i twórcze poznawanie rzeczywistości