Archiwum

Jak wykorzystać gry do rozwijania kompetencji kluczowych na godzinach wychowawczych?

szkolenie odbedzie się
13 kwietnia 2016r. (środa)
Godziny szkoleń: 16:00 - 18:30
 
 w Centrum Doskonalenia Nauczycieli PCKK

ul. Wolności 29 (wejście od Mickiewicza)

Cena: 70zł.


na spotkanie zapraszamy:

Wychowawców klas, Nauczycieli placówek wychowania pozaszkolnego, Nauczycieli przedsiębiorczości i przedmiotów ekonomicznych

Prowadzi: Danuta Sadownik

 

Jak dzięki grom poznać uczniów i dobrze wykorzystać lekcje i zajęcia wychowawcze?
W jaki sposób ćwiczyć cechy przedsiębiorcze uczniów i wychowanków,  wykorzystując gry ekonomiczne?
Jakie są różnice w modelach pracy zespołowej oraz nastawionej na osobisty sukces?