Archiwum

Funkcjonowanie w szkole uczniów z ZA i Autyzmem oraz wyzwania występujące na różnych etapach edukacyjnych

 

szkolenie odbedzie się
18 maja 2016r. (środa)
Godziny szkoleń: 16:00 - 18:30
 
 w Centrum Doskonalenia Nauczycieli PCKK

ul. Wolności 29 (wejście od Mickiewicza)

Cena: 70 zł.


na spotkanie zapraszamy:

Nauczycieli wszystkich typów szkół 

Prowadzi: Ewelina Pieprzak

Program szkolenia obejmuje zagadnienia:
Podstawowa wiedza dot. Zespołu Aspergera i autyzmu – w pigułce
Omówienie wskazówek do pracy z dziećmi i młodzieżą z ZA na terenie szkoły.

Zobrazowanie obszarów terapii oraz głównych metod pracy z osobami z ZA i autyzmem w szkole masowej i przedszkolu.
Wyjaśnienie najważniejszych zagadnień dotyczących pracy z rodziną osób z zespołem Aspergera.
Potrzeby edukacyjne osób z autyzmem