Archiwum

Uczestnicy poznają:
- wartości w pracy nauczyciela,
- trudności w pracy nauczyciela i sposoby na rdzenie sobie z nimi 
- przepracują sytuacje trudne oraz przemodelują dotychczasowe sposoby myślenia i działaniaszkolenie odbedzie się
1 czerwca 2016r. (środa)
Godziny szkoleń: 16:00 - 18:30
 
 w Centrum Doskonalenia Nauczycieli PCKK

ul. Wolności 29 (wejście od Mickiewicza)

Cena: 70 zł.


na spotkanie zapraszamy:

Nauczycieli wszystkich typów szkół, Pedagogów

Prowadzi: Bogusława Ułanowicz-Pęcherczyk