Archiwum

Szkolenia odbywają się w ExploraParku, ul. Moniuszki 66, Wałbrzych

Pobierz harmonogram szkoleń - aktualizacja 31.10.2016

Pobierz formularz zgłoszeniowy

Lp
Temat Zastosowanie Metody Dobrego Startu we wspomaganiu rozwoju psychoruchowego dzieci 5-6 letnich
O czym rozmawiamy Cele, znaczenia ćwiczeń w Metodzie Dobrego Startu
Praktyczne zastosowanie metody
- w ramach przygotowania dzieci do podjęcia nauki szkolnej, w okresie poprzedzającym naukę czytania i pisania
- dla uczniów klas pierwszych, podczas lekcji, a także w formie zajęć śródlekcyjnych
Rodzaje ćwiczeń – ćwiczenia ruchowe, ruchowo-słuchowe, ruchowo-słuchowo-wzrokowe
oraz harmonizujące wszystkie funkcje psychomotoryczne
Praktyczne zapoznanie z rodzajami ćwiczeń i wzorami graficznymi – kreślenie wzorów literopodobnych
i grafomotorycznych
Zabawy i ćwiczenia muzyczno-ruchowe
Kogo zapraszamy Nauczycieli szkół podstawowych i przedszkoli
Kto prowadzi  Bożena Piotrowska
Termin  27.09.2016, godz. 16.00-19.00
Cena   80 zł
Lp 2
Temat  Jak organizować lekcje włączające mózgi uczniów?
O czym rozmawiamy Jakie czynniki wpływają na efektywne uczenia się? - podejście neurodydaktyczne.
Jak organizować lekcje, na co zwracać uwagę, czego unikać, by wykorzystać potencjał mózgów uczniów?
Kogo zapraszamy  Nauczycieli wszystkich typów szkół
Kto prowadzi  Jolanta Ratyńska
Termin  4.10.2016, godz. 16.00-18.30
Cena   75 zł
Lp 3
Temat  Uzależnienia behawioralne wśród dzieci i młodzieży
O czym rozmawiamy Uzależnienia od sieci, gier komputerowych, komórek, jedzenia mają wspólny mianownik.
Jakie symptomy mogą sygnalizować uzależnienie?
Jak bezkonfliktowo rozmawiać o tym z uczniem, a jak z rodzicami?
Jak stawiać granice i przestrzegać reguł?
Kompetencje nauczyciela, a rola i odpowiedzialność rodzica
Kogo zapraszamy  Nauczycieli wszystkich typów szkół i placówek, Pedagogów szkolnych
Kto prowadzi  Bogusława Ułanowicz-Pęcherczyk
Termin 11.10.2016, godz.16.00-18.30
Cena   75 zł
Lp 4
Temat  Oswajamy kodowanie - dlaczego i jak uczyć dzieci programowania?
O czym rozmawiamy

Dlaczego uczyć dzieci kodowania na lekcjach przyrody, polskiego czy geografii, albo w ramach edukacji wczesnoszkolnej?
Czy tylko nauczyciel informatyki może uczyć programowania?
Czy można szybko nauczyć się programowania i wykorzystać je jako narzędzie do pracy z uczniami?

Przykładowe środowisko programistyczne, przykładowe rozwiązania.

Kogo zapraszamy  Nauczycieli szkół podstawowych
Kto prowadzi  Monika Koprowska-Sawzdargo
Termin  18.10.2016, godz. 16.00-18.30 
Cena   75 zł
Lp  
Temat  Jak skutecznie i efektywnie pracować z dzieckiem z nadpobudliwością psychoruchową, czyli sposoby na dziecko z ADHD w szkole i przedszkolu
O czym rozmawiamy Odróżnianie objawów ADHD od zachowań niepożądanych.
Poznanie zasad skutecznej komunikacji w pracy z dzieckiem z nadpobudliwością.
Rozwinięcie umiejętności wspierania dziecka.
Nabycie umiejętności prowadzenia lekcji zgodnie z możliwościami uczniów z zaburzeniami zachowań.
Kogo zapraszamy Nauczycieli i pedagogów szkół podstawowych oraz wychowawców i nauczycieli przedszkoli
Kto prowadzi  Ewelina Pieprzak
Termin  zmieniony na 29.112016, godz.16.00-18.30
Cena   75 zł
Lp 5
Temat  Dlaczego ocenianie kształtujące może być remedium na brak sukcesów edukacyjnych uczniów?
O czym rozmawiamy Jak praktycznie wdrażać i rozwijać strategie OK?
Jak efektywnie korzystać z technik i narzędzi OK, żeby uczeń odniósł sukces, a nauczyciel był usatysfakcjonowany?
Jak podejść do OK, żeby ułatwić sobie pracę i pomóc uczniom?

Szkolenie poprowadzi praktyk, który pokaże połączenie strategii OK z aktualną wiedzą o tym jak uczy się mózg oraz przykłady jak poświęcony na wdrożenie OK czas, przekłada się na to, że praca będzie łatwiejsza i efektywniejsza w przyszłości.

Kogo zapraszamy  Nauczycieli wszystkich typów szkół
Kto prowadzi  Agnieszka Engler
Termin  25.10.2016, godz.16.00-18.30
Cena   75 zł
Lp 6
Temat  Praca z dzieckiem z Zespołem Aspergera i Autyzmem w szkole masowej i przedszkolu
O czym rozmawiamy

Cele szkolenia:
- nabycie przez Uczestników szkolenia aktualnej wiedzy na temat autyzmu i zespołu Aspergera u dzieci, 
- zrozumienie trudnych zachowań uczniów,
- poznanie techniki pracy z nimi, a także praktyczne wskazówki,
- nabycie umiejętności posługiwania się specjalnymi metodami i formami pracy podczas prowadzenia zajęć z dziećmi z ZA i Autyzmem
- otworzenie się na nowe prądy edukacyjne, dostosowane do ich potrzeb.

Kogo zapraszamy Pedagogów, psychologów, nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, nauczycieli przedmiotowców, wychowawców i tych wszystkich którzy pracują lub mają zamiar pracować z dziećmi z zespołem Aspergera i Autyzmem.
Kto prowadzi  Ewelina Pieprzak
Termin Zmiana terminu z 8.11.2016, NOWY termin 22.11.2016, godz. 16.00-18.30
Cena   75 zł
Lp 7
Temat  Elementy muzykoterapii w pracy z dziećmi nadpobudliwymi ruchowo
O czym rozmawiamy Charakterystyka dzieci nadpobudliwych psychoruchowo
Założenia, cele, metody i formy muzykoterapii
Ćwiczenia i zabawy terapeutyczne i integracyjne
Zapoznanie z zabawami wycinającymi
Ćwiczenia inhibicyjno-incytacyjne
Praktyczne ćwiczenia wg Mobilnej Rekreacji Muzycznej
Ćwiczenia relaksacyjne
Kogo zapraszamy Nauczycieli przedszkoli i edukacji wczesnoszkolnej
Kto prowadzi Bożena Piotrowska 
Termin 15.11.2016, godz.16.00-19.00
Cena  80 zł
Lp 8
Temat  Przemoc w sieci
O czym rozmawiamy Kto może być narażony na cyberprzemoc?
Rodzaje przemocy w sieci, Konsekwencje psychiczne i somatyczne przemocy, Techniki prowadzenia rozmowy z ofiarą przemocy, Kompetencje nauczyciela a rola i odpowiedzialność rodzica
Kogo zapraszamy  Nauczycieli wszystkich typów szkół, pedagogów
Kto prowadzi  Bogusława Ułąnowicz-Pęcherczyk
Termin  22.11.2016, godz. 16.00-18.30 
Cena   75 zł
Lp 9
Temat  Jak skutecznie i efektywnie pracować z dzieckiem z nadpobudliwością psychoruchową, czyli sposoby na dziecko z ADHD w szkole i przedszkolu
O czym rozmawiamy Odróżnianie objawów ADHD od zachowań niepożądanych.
Poznanie zasad skutecznej komunikacji w pracy z dzieckiem z nadpobudliwością.
Rozwinięcie umiejętności wspierania dziecka.
Nabycie umiejętności prowadzenia lekcji zgodnie z możliwościami uczniów z zaburzeniami zachowań.
Kogo zapraszamy Nauczycieli i pedagogów szkół podstawowych oraz wychowawców i nauczycieli przedszkoli
Kto prowadzi  Ewelina Pieprzak
Termin  29.112016, godz.16.00-18.30
Cena   75 zł