Archiwum

Szkolenia odbywają się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Legnicy, Plac Słowiański 1

Pobierz harmonogram szkoleń - aktualizacja 31.10.2016

Pobierz formularz zgłoszeniowy

Lp
Temat  Zastosowanie Metody Dobrego Startu we wspomaganiu rozwoju psychoruchowego dzieci 5-6 letnich
O czym rozmawiamy Cele, znaczenie ćwiczeń w Metodzie Dobrego Startu
Praktyczne zastosowanie metody
- w ramach przygotowania dzieci do podjęcia nauki szkolnej, w okresie poprzedzającym naukę czytania i pisania
- dla uczniów klas pierwszych, podczas lekcji, a także w formie zajęć śródlekcyjnych
Rodzaje ćwiczeń – ćwiczenia ruchowe, ruchowo-słuchowe, ruchowo-słuchowo-wzrokowe
oraz harmonizujące wszystkie funkcje psychomotoryczne
Praktyczne zapoznanie z rodzajami ćwiczeń i wzorami graficznymi – kreślenie wzorów literopodobnych
i grafomotorycznych
Zabawy i ćwiczenia muzyczno-ruchowe
Kogo zapraszamy  Nauczycieli przedszkoli i edukacji wczesnoszkolnej
Kto prowadzi  Bożena Piotrowska
Termin  28.09.2016, godz. 16.00-19.00 
Cena   80 zł 
Lp 2
Temat  Praca z dzieckiem z Zespołem Aspergera i Autyzmem w szkole masowej i przedszkolu
O czym rozmawiamy Cele szkolenia:
- nabycie przez Uczestników szkolenia aktualnej wiedzy na temat autyzmu i zespołu Aspergera u dzieci,
- zrozumienie trudnych zachowań uczniów,
poznanie techniki pracy z nimi, a także praktyczne wskazówki,
- nabycie umiejętności posługiwania się specjalnymi metodami i formami pracy podczas prowadzenia zajęć z dziećmi z ZA i Autyzmem
- otworzenie się na nowe prądy edukacyjne, dostosowane do ich potrzeb
Kogo zapraszamy Pedagogów, psychologów, nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, nauczycieli przedmiotowców, wychowawców i tych wszystkich którzy pracują lub mają zamiar pracować z dziećmi z zespołem Aspergera i Autyzmem.
Kto prowadzi  Ewelina Pieprzak
Termin  5.10.2016, godz. 16.00-18.30
Cena   75 zł 
Lp 3
Temat  Uzależnienia behawioralne wśród dzieci i młodzieży
O czym rozmawiamy Uzależnienia od sieci, gier komputerowych, komórek, jedzenia mają wspólny mianownik.
Jakie symptomy mogą sygnalizować uzależnienie?
Jak bezkonfliktowo rozmawiać o tym z uczniem, a jak z rodzicami?
Jak stawiać granice i przestrzegać reguł?
Kompetencje nauczyciela, a rola i odpowiedzialność rodzica
Kogo zapraszamy  Nauczycieli wszystkich typów szkół i placówek, Pedagogów szkolnych
Kto prowadzi  Bogusława Ułanowicz-Pęcherczyk
Termin  19.10.2016, godz.16.00-18.30
Cena   75 zł
Lp 4
Temat  Oswajamy kodowanie - dlaczego i jak uczyć dzieci programowania?
O czym rozmawiamy Dlaczego uczyć dzieci kodowania na lekcjach przyrody, polskiego czy geografii, albo w ramach edukacji wczesnoszkolnej?
Czy tylko nauczyciel informatyki może uczyć programowania?
Czy można szybko nauczyć się programowania i wykorzystać je jako narzędzie do pracy z uczniami?
Kogo zapraszamy  Nauczycieli szkół podstawowych
Kto prowadzi  Monika Koprowska-Sawzdargo 
Termin  26.10.2016, godz. 16.00-18.30 
Cena   75 zł
Lp 5
Temat  Jak organizować lekcje włączające mózgi uczniów?
O czym rozmawiamy Jakie czynniki wpływają na efektywne uczenia się? - podejście neurodydaktyczne
Jak organizować lekcje, na co zwracać uwagę, czego unikać, by wykorzystać potencjał mózgów uczniów?
Kogo zapraszamy  Nauczycieli wszystkich typów szkół
Kto prowadzi  Jolanta Ratyńska
Termin  9.11.2016, godz.16.00-18.30 
Cena   75 zł
Lp 6
Temat  Jak rozwijać kompetencje matematyczne u dzieci?
O czym rozmawiamy

Uczenie poprzez zabawę

Pomysły na ciekawe zajęcia, propozycje dla form:  grupowej i indywidualnej

Dobór gier do celów dydaktycznych

Kogo zapraszamy Nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej
Kto prowadzi Dorota Liszcz 
Termin 16.11.2016, godz. 16.00-18.30 
Cena   75 zł
Lp 7
Temat  Elementy muzykoterapii w pracy z dziećmi nadpobudliwymi ruchowo
O czym rozmawiamy Charakterystyka dzieci nadpobudliwych psychoruchowo
Założenia, cele, metody i formy muzykoterapii
Ćwiczenia i zabawy terapeutyczne i integracyjne
Zapoznanie z zabawami wycinającymi
Ćwiczenia inhibicyjno-incytacyjne
Praktyczne ćwiczenia wg Mobilnej Rekreacji Muzycznej
Ćwiczenia relaksacyjne
Kogo zapraszamy  Nauczycieli przedszkoli i edukacji wczesnoszkolnej
Kto prowadzi  Bożena Piotrowska 
Termin  23.11.2016, godz.16.00-19.00 
Cena   80 zł
Lp 8
Temat Jak skutecznie i efektywnie pracować z dzieckiem z nadpobudliwością psychoruchową, czyli sposoby na dziecko z ADHD w szkole i przedszkolu
O czym rozmawiamy Odróżnianie objawów ADHD od zachowań niepożądanych.
Poznanie zasad skutecznej komunikacji w pracy z dzieckiem z nadpobudliwością.
Rozwinięcie umiejętności wspierania dziecka.
Nabycie umiejętności prowadzenia lekcji zgodnie z możliwościami uczniów z zaburzeniami zachowań.
Kogo zapraszamy  Nauczycieli i pedagogów szkół podstawowych oraz wychowawców i nauczycieli przedszkoli
Kto prowadzi  Ewelina Pieprzak
Termin  Szkolenie odbędzie się w 2017 r., o nowym terminie poinformujemy
Cena   75 zł