Archiwum

Szkolenia odbywają się w CDN PCKK, Jelenia Góra, ul. Wolności 29 

Pobierz harmonogram szkoleń - aktualizacja 27.10.2016

Pobierz formularz zgłoszeniowy

 

Lp 1
Temat  Jak organizować lekcje włączające mózgi uczniów?
O czym rozmawiamy Jakie czynniki wpływają na efektywne uczenia się? - podejście neurodydaktyczne
Jak organizować lekcje, na co zwracać uwagę, czego unikać, by wykorzystać potencjał mózgów uczniów?
Kogo zapraszamy  Nauczycieli wszystkich typów szkół
Kto prowadzi  Jolanta Ratyńska
Termin  5.10.2016, godz. 16.00-18.30 
Cena   70 zł 
Lp 2
Temat  Oswajamy kodowanie - dlaczego i jak uczyć dzieci programowania?
O czym rozmawiamy

Dlaczego uczyć dzieci kodowania na lekcjach przyrody, polskiego czy geografii, albo w ramach edukacji wczesnoszkolnej?
Czy tylko nauczyciel informatyki może uczyć programowania?
Czy można szybko nauczyć się programowania i wykorzystać je jako narzędzie do pracy z uczniami?

Przykładowe środowisko programistyczne, przykładowe rozwiązania.

Kogo zapraszamy  Nauczycieli szkół podstawowych
Kto prowadzi  Monika Koprowska-Sawzdargo 
Termin  11.10.2016, godz. 16.00-18.30 
Cena   70 zł 

 

Lp 3
Temat  Jak rozwijać kompetencje matematyczne u dzieci?
O czym rozmawiamy

Uczenie poprzez zabawę

Pomysły na ciekawe zajęcia, propozycje dla form:  grupowej i indywidualnej

Dobór gier do celów dydaktycznych

Kogo zapraszamy Nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej
Kto prowadzi Dorota Liszcz 
Termin 18.10.2016, godz. 16.00-18.30 
Cena   70 zł
Lp 4
Temat  Dlaczego ocenianie kształtujące może być remedium na brak sukcesów edukacyjnych uczniów?
O czym rozmawiamy Jak praktycznie wdrażać i rozwijać strategie OK?
Jak efektywnie korzystać z technik i narzędzi OK, żeby uczeń odniósł sukces, a nauczyciel był usatysfakcjonowany?
Jak podejść do OK, żeby ułatwić sobie pracę i pomóc uczniom?

Szkolenie poprowadzi praktyk, który pokaże połączenie strategii OK z aktualną wiedzą o tym jak uczy się mózg oraz przykłady jak poświęcony na wdrożenie OK czas, przekłada się na to, że praca będzie łatwiejsza i efektywniejsza w przyszłości.

Kogo zapraszamy  Nauczycieli wszystkich typów szkół
Kto prowadzi  Agnieszka Engler
Termin  zmiana terminu na 26.10.2016, godz. 16.00-18.30 
Cena   70 zł 
   
Lp 5
Temat  Uzależnienia behawioralne u dzieci i młodzieży
O czym rozmawiamy

Uzależnienia od sieci, gier komputerowych, komórek, jedzenia mają wspólny mianownik.
Jakie symptomy mogą sygnalizować uzależnienie?
Jak bezkonfliktowo rozmawiać o tym z uczniem, a jak z rodzicami?
Jak stawiać granice i przestrzegać reguł?
Kompetencje nauczyciela, a rola i odpowiedzialność rodzica 

Kogo zapraszamy  Nauczycieli wszystkich typów szkół i placówek, Pedagogów szkolnych
Kto prowadzi  Bogusława Ułanowicz-Pęcherczyk
Termin 26.10.2016, godz. 16.00-18.30 
Cena  70 zł 
Lp 6
Temat  Dobry start – praktyczne ćwiczenia usprawniające funkcje percepcyjno-motoryczne u dzieci
O czym rozmawiamy  Ćwiczenia usprawniające funkcje percepcyjno-motoryczne, które możne realizować:

- w ramach przygotowania dzieci do podjęcia nauki szkolnej, w okresie poprzedzającym naukę czytania i pisania
- dla uczniów klas pierwszych, podczas lekcji, a także w formie zajęć śródlekcyjnych
Rodzaje ćwiczeń – ćwiczenia ruchowe, ruchowo-słuchowe, ruchowo-słuchowo-wzrokowe
oraz harmonizujące wszystkie funkcje psychomotoryczne
Praktyczne zapoznanie z rodzajami ćwiczeń i wzorami graficznymi – kreślenie wzorów literopodobnych i grafomotorycznych
Zabawy i ćwiczenia muzyczno-ruchowe

Kogo zapraszamy  Nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej
Kto prowadzi  Bożena Piotrowska
Termin  8.11.2016, godz. 16.00-19.00
Cena   80 zł
Lp 7
Temat  Oswajamy kodowanie - dlaczego i jak uczyć dzieci programowania?
O czym rozmawiamy  Dlaczego uczyć dzieci kodowania na lekcjach przyrody, polskiego czy geografii, albo w ramach edukacji wczesnoszkolnej?

Czy tylko nauczyciel informatyki może uczyć programowania?
Czy można szybko nauczyć się programowania i wykorzystać je jako narzędzie do pracy z uczniami?

Przykładowe środowisko programistyczne, przykładowe rozwiązania.

Kogo zapraszamy  Nauczycieli szkół podstawowych
Kto prowadzi Monika Koprowska-Sawzdargo 
Termin 9.11.2016, godz. 16.00-18.30 
Cena   70 zł
Lp 8
Temat  Dziecko z problemem logopedycznym
O czym rozmawiamy Dlaczego warto korygować wady wymowy u dzieci?
Jakie ćwiczenia należy wykonywać by pomóc dziecku z problemem logopedycznym?
Kogo zapraszamy  Nauczycieli przedszkoli, opiekunki dziecięce, rodziców
Kto prowadzi  Jolanta Krudys
Termin  15.11.2016, godz. 16.00-18.30 
Cena   NOWA CENA 40 zł
Lp 9
Temat  Praca z dzieckiem z  Zespołem Aspergera i Autyzmem w szkole masowej i przedszkolu
O czym rozmawiamy Cele szkolenia:

nabycie przez Uczestników szkolenia aktualnej wiedzy na temat autyzmu i zespołu Aspergera u dzieci,
zrozumienie trudnych zachowań uczniów,
poznanie techniki pracy z nimi, a także praktyczne wskazówki,
nabycie umiejętności posługiwania się specjalnymi metodami i formami pracy podczas prowadzenia zajęć z dziećmi z ZA i Autyzmem
Otworzenie się na nowe prądy edukacyjne, dostosowane do ich potrzeb

Kogo zapraszamy Pedagogów, psychologów, nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, nauczycieli przedmiotowców, wychowawców  i tych wszystkich którzy pracują lub mają zamiar pracować z dziećmi z zespołem Aspergera i Autyzmem.
Kto prowadzi  Ewelina Pieprzak
Termin  Zmiana terminu na 23.11.2016, godz. 16.00-18.30
Cena   70 zł
Lp 10
Temat Rytmika i tańce integracyjne jako metody rozwijania twórczej aktywności ruchowej dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym
O czym rozmawiamy

Rytmika i jej cele – metoda J. Dalcroze’a
Gra na instrumentach perkusyjnych, proste aranżacje rytmiczne utworów
Improwizacje muzyczno-ruchowe, układy ruchowe do piosenek (wykorzystanie i tworzenie własnych układów ruchowych)
Zabawy rozwijające aktywność ruchową
Proste ruchy taktowania
Rozwój i usprawnianie zdolności intelektualnych (w tym koncentracji uwagi, pamięci, spostrzegawczości, zaburzeń zachowania) poprzez rytmiczne ćwiczenia i improwizacje

Kogo zapraszamy Nauczycieli przedszkoli i edukacji wczesnoszkolnej
Kto prowadzi Bożena Piotrowska 
Termin 22.11.2016, godz. 16.00-19.00 
Cena  80 zł 
Lp 11
Temat Zaurzenia łaknienia i wizerunku własnego u nastolatków
O czym rozmawiamy

Jak rozpoznawać anoreksję i bulimię u nastolatków?
Jak należy reagować w sytuacji rozpoznania symptomów uzależnienia od jedzenia>
Jak wspierać ucznia I jego rodzinę w takiej sytuacji?

Kogo zapraszamy

Nauczycieli wszystkich typów szkół, szczególnie wychowawców, nauczycieli w-f i trenerów
Nauczycieli placówek wychowania pozaszkolnego

Kto prowadzi Danuta Sadownik
Termin 23.11.2016, godz. 16.00-18.30 
Cena  NOWA CENA 50 zł
Lp 12
Temat  Dialog skoncentrowany na rozwiązaniach w pracy nauczyciela, pedagoga, wychowawcy
O czym rozmawiamy Celem warsztatu jest nabycie przez nauczycieli podstawowej wiedzy oraz rozwijanie umiejętności prowadzenia rozmów w oparciu o Solution Focused Brief Therapy/ Terapię Skoncentrowaną na Rozwiązaniach.
Zastosowanie dialogu skoncentrowanego na rozwiązaniach pozwala na skuteczniejsze reagowanie w sytuacji kryzysowej, konfliktu w relacjach z uczniami i rodzicami.

Program szkolenia:
1.Podstawowe założenia dialogu opartego na rozwiązaniach.
2.Emocje i przyczynowość cyrkulacyjna.
3.Typy relacji: goszczenia, narzekania, współpracy.
4.Model rozmowy w dialogu skoncentrowanym na rozwiązaniach

Kogo zapraszamy Nauczycieli wszystkich typów szkół, Pedagogów
Kto prowadzi Anna Rutkowska 
Termin 23.11.2016, godz. 16.00-18.30 
Cena  70 zł 

 

Lp 13
Temat  Elementy muzykoterapii w pracy z dziećmi nadpobudliwymi ruchowo
O czym rozmawiamy Charakterystyka dzieci nadpobudliwych psychoruchowo
Założenia, cele, metody i formy muzykoterapii
Ćwiczenia i zabawy terapeutyczne i integracyjne
Zapoznanie z zabawami wycinającymi
Ćwiczenia inhibicyjno-incytacyjne
Praktyczne ćwiczenia wg Mobilnej Rekreacji Muzycznej
Ćwiczenia relaksacyjne
Kogo zapraszamy Nauczycieli przedszkoli i edukacji wczesnoszkolnej
Kto prowadzi Bożena Piotrowska
Termin 29.11.2016, godz. 16.00-19.00
Cena  80 zł
Lp 14
Temat  Przemoc w sieci
O czym rozmawiamy Kto może być narażony na cyberprzemoc? 

Rodzaje przemocy w sieci, Konsekwencje psychiczne i somatyczne przemocy,
Techniki prowadzenia rozmowy z ofiarą przemocy,
Kompetencje nauczyciela a rola i odpowiedzialność rodzica

Kogo zapraszamy Nauczycieli wszystkich typów szkół i placówek, Pedagogów
Kto prowadzi Bogusława Ułanowicz-Pęcherczyk
Termin 30.11.2016, godz. 16.00-18.30 
Cena  NOWA CENA 50 zł
Lp 15
Temat

Jak skutecznie i efektywnie pracować z dzieckiem z nadpobudliwością psychoruchową, czyli sposoby na dziecko z ADHD w szkole i przedszkolu

O czym rozmawiamy

Odróżnianie objawów ADHD od zachowań niepożądanych.
Poznanie zasad skutecznej komunikacji w pracy z dzieckiem z nadpobudliwością.
Rozwinięcie umiejętności wspierania dziecka.
Nabycie umiejętności prowadzenia lekcji zgodnie z możliwościami uczniów z zaburzeniami zachowań.

Kogo zapraszamy Nauczycieli i pedagogów szkół podstawowych oraz wychowawców i nauczycieli  przedszkoli
Kto prowadzi Ewelina Pieprzak
Termin 30.11.2016, godz. 16.00-18.30 
Cena  70 zł 
Lp 16
Temat  Dopalacze i inne środki zmieniające świadomość
O czym rozmawiamy Nauczyciele otrzymają informację na temat symptomów wskazujących na spożywanie środków zmieniających świadomość, poznają sposób myślenia i funkcjonowania osoby uzależnionej (mechanizmy psychologiczne), poznają sposoby pracy z uczniami i rodzicami w obszarze uzależnień (rozmowa z rodzicem o dziecku podejrzanym o branie środków, rozmowa z rodzicem o podejrzeniu uzależnienia w rodzinie).
Kogo zapraszamy

Nauczycieli wszystkich typów szkół i placówek, Pedagogów

Kto prowadzi Bogusława Ułanowicz-Pęcherczyk
Termin 7.12.2016, godz. 16.00-18.30 
Cena  NOWA CENA 50 zł

 

Lp 17
Temat

Metoda aktywnego słuchania muzyki wg Batti Strauss – interpretacja muzyki ruchem i środkami pozamuzycznymi

O czym rozmawiamy

Praktyczne zapoznanie się z metodą – metoda aktywnego słuchania muzyki jako forma integracji różnych form aktywności: słuchania, grania, tańczenia i śpiewania z elementami pantomimy, dramy i różnych form plastycznych
Zabawy ruchowe z kartkami, folią, piłeczkami
Interpretacja muzyki środkami pozamuzycznymi, fabularyzowanie muzyki połączone z prostymi ruchami rytmicznymi
Tworzenie układów ruchowych z wykorzystaniem muzyki klasycznej
Proste formy taneczne – improwizacje ruchowe

Kogo zapraszamy Nauczycieli rzedszkoli i edukacji wczesnoszkolnej
Kto prowadzi Bożena Piotrowska 
Termin 13.12.2016, godz. 16.00-19.00 
Cena  80 zł 
Lp 18
Temat Skuteczny nauczyciel czyli specjalista w prowadzeniu lekcji, efektywny edukator - mistrz motywacji  dziecka w szkole i przedszkolu
O czym rozmawiamy

Podczas szkolenia nauczyciele rozwiną praktyczne umiejętności związane ze sposobami na aktywizowanie uczniów, utrzymywaniem dyscypliny w klasie, strategią motywowania uczniów słabych do nauki, a także dowiedzą się w jaki sposób motywować wychowanków do zmiany nieakceptowanego przez nich zachowania, jak również w jaki sposób ich oceniać, nagradzać i karać indywidualnie.
Szkolenie Skutecznego Nauczyciela pomoże nauczycielom samodzielnie odnaleźć optymalne rozwiązania, dopasowane do zaistniałej sytuacji.
Szkolenie ma na celu pobudzenie kreatywności i odwagi do podejmowania nowych wyzwań i do wprowadzania indywidualnego podejścia do ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Kogo zapraszamy Nauczycieli  przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów
Kto prowadzi Ewelina Pieprzak
Termin Szjkolenie odbędzie się w 2017 r.
Cena  70 zł