Archiwum

Szkolenia odbywają się w ExploraParku, ul. Moniuszki 66, Wałbrzych

Harmonogram szkoleń otwartych - aktualizacja 18.04.2017

Pobierz formularz zgłoszeniowy

Lp 1
Temat Skuteczny nauczyciel czyli specjalista w prowadzeniu lekcji, efektywny edukator  -
mistrz motywacji  dziecka w szkole i przedszkolu.
O czym rozmawiamy Podczas szkolenia nauczyciele, rodzice rozwiną praktyczne umiejętności związane ze sposobami na aktywizowanie uczniów, utrzymywanie dyscypliny w klasie, strategią motywowania uczniów słabych do nauki, a także dowiedzą  się  w jaki sposób motywować wychowanków do zmiany nieakceptowanego przez nich zachowania, jak również w jaki sposób ich oceniać, nagradzać i karać indywidualnie.
Szkolenie Skutecznego Nauczyciela pomoże nauczycielom / rodzicom samodzielnie odnaleźć optymalne rozwiązania, dopasowane do zaistniałej sytuacji. Szkolenie ma na celu pobudzenie kreatywności i odwagi do podejmowania nowych wyzwań i do wprowadzania indywidualnego podejścia do  ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
Kogo zapraszamy Nauczycieli  przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów, rodziców
Kto prowadzi Ewelina Pieprzak
Termin 19.04.2017 (środa), godz. 16:00-18:30
Cena  75 zł

 

Lp 2
Temat Jak wpływać na wzrost samooceny uczniów?
O czym rozmawiamy Powiązanie samooceny z motywacją i osiągnięciami edukacyjnymi.
Przypomnienie czynników wpływających na rozwój samooceny.
Jakimi działaniami możemy budować wiarę ucznia w jego własną skuteczność?
Kogo zapraszamy Nauczycieli wszystkich typów szkół
Kto prowadzi Jolanta Ratyńska
Termin 20.04.2017 (czwartek), godz. 16:00-18:30
Cena  75 zł

 

Lp 4
Temat Edukacja włączająca – praca z uczniem z niepełnosprawnością intelektualną w szkole ogólnodostępnej
O czym rozmawiamy Sposoby i przykłady dostosowania wymagań podstawy programowej kształcenia ogólnego do możliwości ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim.
Dostosowanie zadań dla ucznia.
Dostosowanie sposobów motywowania i oceniania uczniów.
Dostosowanie warunków zewnętrznych do pracy z uczniem.
Dobór metod i forma pracy odpowiednich do możliwości ucznia.
Zakres współpracy nauczycieli i rodziców w planowaniu IPET– u i jego realizacji.
Dostosowanie sposobów motywowania i oceniania uczniów.
Dostosowanie warunków zewnętrznych do pracy z uczniem.
Dobór metod i forma pracy odpowiednich do możliwości ucznia.
Zakres współpracy nauczycieli i rodziców w planowaniu IPET– u i jego realizacji.
Kogo zapraszamy Nauczycieli wszystkich typów szkół
Kto prowadzi Monika Stasiak-Śliwińska
Termin 25.04.2017 (wtorek), godz. 16:00-18:30
Cena  75 zł

 

Lp 5
Temat Metoda aktywnego słuchania muzyki wg Batti Strauss – interpretacja muzyki ruchem i środkami pozamuzycznymi CZ. 1
O czym rozmawiamy

Praktyczne zapoznanie się z metodą – metoda aktywnego słuchania muzyki jako forma integracji  różnych form aktywności: słuchania, grania, tańczenia i śpiewania z elementami pantomimy, dramy i różnych form plastycznych.
Zabawy ruchowe z kartkami, folią, piłeczkami.
Interpretacja muzyki środkami pozamuzycznymi, fabularyzowanie muzyki połączone z prostymi ruchami rytmicznymi.
Tworzenie układów ruchowych z wykorzystaniem muzyki klasycznej.
Proste formy taneczne – improwizacje ruchowe.

Kogo zapraszamy Nauczycieli edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
Kto prowadzi Bożena Piotrowska
Termin 26.04.2017 (wtorek), godz. 16:00-19:00
Cena  80 zł

 

Lp 6
Temat Dialog skoncentrowany na rozwiązaniach w pracy nauczyciela, pedagoga, wychowawcy
O czym rozmawiamy Zastosowanie dialogu skoncentrowanego na rozwiązaniach pozwala na skuteczniejsze reagowanie w sytuacji kryzysowej, konfliktu w relacjach z uczniami i rodzicami.
Program szkolenia:
- Podstawowe założenia dialogu opartego na rozwiązaniach.
- Emocje i przyczynowość cyrkulacyjna.
- Typy relacji: goszczenia, narzekania, współpracy.
- Model rozmowy w dialogu skoncentrowanym na rozwiązaniach.
Kogo zapraszamy Nauczycieli wszystkich typów szkół
Kto prowadzi Anna Rutkowska
Termin 09.05.2017 (wtorek), godz. 16:00-18:30
Cena  75 zł

 

Lp 7
Temat Rozwój społeczny dzieci w wieku od 2 do 6 lat  – czyli jak prawidło dorośli mogą kształtować osobowość dziecka
oraz jego funkcjonowanie w świecie rówieśników i dorosłych.
O czym rozmawiamy 1. Rozwój społeczny dziecka – Freud, Erikson, Hartup.
2. Związki z rodzicami – przywiązanie i potrzeby dziecka do kontaktu z dorosłymi, lęki separacyjne, podporzadkowanie i bunt, zagrożenia urządzeniami technicznymi ( telewizor, gry komputerowe, telefon) Techniki radzenia sobie z niewłaściwymi zachowaniami dziecka w tym obszarze.
3. Związki z rówieśnikami – zachowania agresywne, frustracja, wzmocnienie i modelowanie, kształtowanie zachowań altruistycznych u dzieci – techniki radzenia sobie z niewłaściwymi zachowaniami dzieci w tym obszarze.
4. Powstawanie poczucia własnego „JA”- rozwój pojęcia płci, rozwój samokontroli, style wychowania a budowanie własnego „JA”.
5. Podczas zajęć będzie możliwość przeanalizowania zachowania dziecka w celu dostosowania strategii pomocowej dla dorosłych - czyli co najleży zrobić, gdy...
Kogo zaprasza Nauczycieli przedszkoli, edukacji wczesnoszkolnej, rodziców, opiekunki żlobkowe
Kto prowadzi Bogusława Ułanowicz-Pęcherczyk
Termin 15.05.2017 (poniedziałek), godz. 16 - 18:30
Cena  50 zł

 

Lp 8
Temat Edukacja techniczna w klasach 1-3
O czym rozmawiamy

Warsztaty.
Przykładowe scenariusze zajęć, które można wprost przenieść na zajęcia z dziećmi.
Praktyczne wykonanie zadań.

Kogo zaprasza Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej
Kto prowadzi Jolanta Ratyńska
Termin 24.05.2017 (środa), godz. 16:00-18:30
Cena  80 zł

 

Lp 9
Temat Metoda aktywnego słuchania muzyki wg Batti Strauss – interpretacja muzyki ruchem i środkami pozamuzycznymi CZ. 2
O czym rozmawiamy

Praktyczne zapoznanie się z metodą – metoda aktywnego słuchania muzyki jako forma integracji  różnych form aktywności: słuchania, grania, tańczenia i śpiewania z elementami pantomimy, dramy i różnych form plastycznych.
Zabawy ruchowe z kartkami, folią, piłeczkami.
Interpretacja muzyki środkami pozamuzycznymi, fabularyzowanie muzyki połączone z prostymi ruchami rytmicznymi.
Tworzenie układów ruchowych z wykorzystaniem muzyki klasycznej.
Proste formy taneczne – improwizacje ruchowe.

Kogo zapraszamy Nauczycieli edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
Kto prowadzi Bożena Piotrowska
Termin 29.05.2017 (wtorek), godz. 16:00-19:00
Cena  80 zł

 

Lp 10
Temat Depresja u dzieci i młodzieży
O czym rozmawiamy Zjawisko depresji u dzieci i młodzieży.
- jakie są symptomy?
- jak reagować, pomagać?
- gdzie szukać wsparcia?
Kogo zaprasza Nauczycieli i pedagogów
Kto prowadzi Małgorzata Pokosz
Termin 30.05.2017 (wtorek), godz. 16:00-18:30
Cena 

60 zł

 

Lp 11
Temat Rozwój społeczny w wieku od 6 do 12 lat  – czyli jak dorośli mogą prawidło kształtować osobowość dziecka oraz jego funkcjonowanie w świecie rówieśników i dorosłych
O czym rozmawiamy 1. Dziecięcy sposób postrzegania własnego „JA” oraz rozumienie pojęcia związku – pojęcie przyjaźni, sposób spostrzegania innych, zależność  między procesami poznawczymi a zachowaniami społecznymi.
2. Związki z rodzicami –  komunikacja z dzieckiem, stawianie granic, konsekwencja, role dziecka. Techniki rozmów z dzieckiem motywujących do zmiany.    
3. Związki z rówieśnikami – zachowania agresywne, przyjaźnie, popularność i odrzucenie. Techniki radzenie sobie z trudnymi emocjami.  
4. Budowanie  poczucia własnej wartości – samoocena, poczucie wsparcia, motywacja do dokonywania zmian, postawy dorosłych a budowanie poczucia wartości. Techniki komunikacyjne budujące poczucie wartości u dziecka.
5. Podczas zajęć będzie możliwość przeanalizowania  zachowania dziecka w celu dostosowania strategii pomocowej dla dorosłych-  czyli co należy zrobić, gdy...
Kogo zaprasza Nauczycieli, Pedagogów, Rodziców
Kto prowadzi Bogusława Ułanowicz-Pęcherczyk
Termin 05.06.2017 (poniedziałek), godz. 16:00-18:30
Cena  50 zł