Archiwum

Od 2017 r. szkolenia odbywają się w Legnicy, Inkubator Przedsiębiorczości ARLEG, Pl. Wolności 4, Budynek C (róg Anielewicza i Nowego Światu)

Harmonogram szkoleń otwartych - aktualizacja 18.04.2017

Pobierz formularz zgłoszeniowy

Lp 1
Temat Metoda aktywnego słuchania muzyki wg Batti Strauss – interpretacja muzyki ruchem i środkami pozamuzycznymi cz.1
O czym rozmawiamy

Praktyczne zapoznanie się z metodą – metoda aktywnego słuchania muzyki jako forma integracji  różnych form aktywności: słuchania, grania, tańczenia i śpiewania z elementami pantomimy, dramy i różnych form plastycznych.
Zabawy ruchowe z kartkami, folią, piłeczkami.
Interpretacja muzyki środkami pozamuzycznymi, fabularyzowanie muzyki połączone z prostymi ruchami rytmicznymi.
Tworzenie układów ruchowych z wykorzystaniem muzyki klasycznej.
Proste formy taneczne – improwizacje ruchowe.

Kogo zapraszamy Nauczycieli edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
Kto prowadzi Bożena Piotrowska
Termin 19.04.2017 (środa), godz. 16.00-19:00
Cena  80 zł

 

Lp 2
Temat Jak rozwijać kompetencje matematyczne uczniów
O czym rozmawiamy

Jaką wiedzę, umiejętności i postawy obejmuje kształcenie umiejętności matematycznych?
Jakie są wyniki badań kompetencji matematycznych polskich  uczniów?
W jaki sposób wspierać rozwój kompetencji matematycznych uczniów?
Jakimi metodami pracować aby skutecznie rozwijać kompetencje matematyczne uczniów? – ćwiczenia warsztatowe.
Jaką rolę odgrywają praca zespołowa  i projekty edukacyjne  w rozwijaniu kompetencji matematycznych?
Jak ewaluować  skuteczność  procesu nauczania?

Kogo zapraszamy Nauczycieli drugiego etapu edukacyjnego
Kto prowadzi Małgorzata Bieńkowska
Termin 20.04.2017 (czwartek), godz. 16:00-18:30
Cena  75 zł

 

Lp 3
Temat Edukacja techniczna w klasach 1-3
O czym rozmawiamy

Warsztaty.
Przykładowe scenariusze zajęć, które można wprost przenieść na zajęcia z dziećmi.
Praktyczne wykonanie zadań.

Kogo zapraszamy Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej
Kto prowadzi Jolanta Ratyńska
Termin 26.04.2017 (środa), godz. 16:00-18:30
Cena  80 zł

 

Lp 4
Temat Wspieranie kompetencji czytelniczych – wychowawcza i terapeutyczna rola tekstów literackich
O czym rozmawiamy

Dlaczego warto czytać bajki i baśnie?
Rola tekstu literackiego w kształtowaniu postaw i wartości.
Praca z zespołem uczniowskim –lekcje z bajką terapeutyczną.
Prezentacja ćwiczeń angażujących umysł i emocje (przykłady bajek).
Wychowawcza rola tekstów literackich.
Koncepcja pracy z utworem poetyckim.

Kogo zapraszamy Nauczycieli szkół podstawowych i przedszkoli
Kto prowadzi Bożena Piotowska
Termin 05.06.2017 (środa), godz.16:00-19:00
Cena  80 zł

 

Lp 5
Temat Edukacja włączająca – praca z uczniem z niepełnosprawnością intelektualną w szkole ogólnodostępnej
O czym rozmawiamy

Sposoby i przykłady dostosowania wymagań podstawy programowej kształcenia ogólnego do możliwości ucznia
z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim.
Dostosowanie zadań dla ucznia.
Dostosowanie sposobów motywowania i oceniania uczniów.
Dostosowanie warunków zewnętrznych do pracy z uczniem.
Dobór metod i forma pracy odpowiednich do możliwości ucznia.
Zakres współpracy nauczycieli i rodziców w planowaniu IPET– u i jego realizacji.

Kogo zapraszamy Nauczycieli wszystkich typów szkół
Kto prowadzi Monika Stasiak-Śliwińska
Termin 17.05.2017 (środa), godz. 16:00-18:30
Cena  75 zł

 

Lp 6
Temat Metoda aktywnego słuchania muzyki wg Batti Strauss – interpretacja muzyki ruchem i środkami pozamuzycznymi CZ. 2
O czym rozmawiamy

Praktyczne zapoznanie się z metodą – metoda aktywnego słuchania muzyki jako forma integracji  różnych form aktywności: słuchania, grania, tańczenia i śpiewania z elementami pantomimy, dramy i różnych form plastycznych
Zabawy ruchowe z kartkami, folią, piłeczkami
Interpretacja muzyki środkami pozamuzycznymi, fabularyzowanie muzyki połączone z prostymi ruchami rytmicznymi
Tworzenie układów ruchowych z wykorzystaniem muzyki klasycznej
Proste formy taneczne – improwizacje ruchowe

Kogo zapraszamy Nauczycieli edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
Kto prowadzi Bożena Piotrowska
Termin 23.05.2017 (wtorek), godz. 16:00-19:00
Cena  80 zł

 

Lp 7
Temat Praca z dzieckiem z  Zespołem Aspergera i Autyzmem w szkole masowej i przedszkolu
O czym rozmawiamy

Nabycie przez Uczestników szkolenia aktualnej wiedzy na temat autyzmu i zespołu Aspergera u dzieci,
zrozumienie trudnych zachowań uczniów,
poznanie techniki pracy z nimi, a także praktyczne wskazówki,
nabycie umiejętności posługiwania się specjalnymi metodami i formami pracy podczas prowadzenia zajęć z dziećmi z ZA i Autyzmem
otworzenie się na nowe prądy edukacyjne, dostosowane do ich potrzeb.

Kogo zapraszamy Pedagogów, psychologów, nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, nauczycieli przedmiotowców, wychowawców  i tych wszystkich którzy pracują lub mają zamiar pracować z dziećmi z zespołem Aspergera i Autyzmem.
Kto prowadzi Ewelina Pieprzak
Termin 24.05.2017 (środa), godz. 16:00-19:00
Cena  80 zł

 

Lp 8
Temat Jak rozwijać kompetencje matematyczne u dzieci
O czym rozmawiamy Uczenie poprzez zabawę.
Pomysły na ciekawe zajęcia, propozycje dla form:  grupowej i indywidualnej.
Dobór/dostosowanie gier do celów dydaktycznych.
Kogo zapraszamy Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej
Kto prowadzi Dorota Lisz
Termin 31.05.2017 (środa), godz. 16:00-18:30
Cena  75 zł

 

Lp 9
Temat Rytmika i tańce integracyjne jako metody rozwijania twórczej aktywności ruchowej dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym
O czym rozmawiamy Rytmika i jej cele – metoda J. Dalcroze’a.
Gra na instrumentach perkusyjnych, proste aranżacje rytmiczne utworów.
Improwizacje muzyczno-ruchowe, układy ruchowe do piosenek (wykorzystanie i tworzenie własnych układów ruchowych).
Zabawy rozwijające aktywność ruchową.
Proste ruchy taktowania.
Rozwój i usprawnianie zdolności intelektualnych (w tym koncentracji uwagi, pamięci, spostrzegawczości, zaburzeń zachowania) poprzez rytmiczne ćwiczenia i improwizacje.
Kogo zapraszamy Nauczycieli przedszkoli i edukacji wczesnoszkolnej
Kto prowadzi Bożena Piotrowska
Termin 07.06.2017 (środa), godz. 16:00-19:00
Cena  80 zł