Archiwum

Szkolenia odbywają się w CDN PCKK, Jelenia Góra, ul. Wolności 29 

Harmonogram szkoleń otwartych - aktualizacja 18.04.2017

Pobierz formularz zgłoszeniowy

 

Lp 1
Temat Edukacja włączająca – praca z uczniem z niepełnosprawnością intelektualną w szkole ogólnodostępnej
O czym rozmawiamy
Sposoby i przykłady dostosowania wymagań podstawy programowej kształcenia ogólnego do możliwości ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim.
Dostosowanie zadań dla ucznia.
Dostosowanie sposobów motywowania i oceniania uczniów.
Dostosowanie warunków zewnętrznych do pracy z uczniem.
Dobór metod i forma pracy odpowiednich do możliwości ucznia.
Zakres współpracy nauczycieli i rodziców w planowaniu ipet – u i jego realizacji.
Kogo zapraszamy Nauczycieli wszystkich typów szkół
Kto prowadzi Monika Stasiak-Śliwińska
Termin 20.04.2017 (czwartek), godz. 16.00-18.30 
Cena  70 PLN 

 

Lp 2
Temat Jak efektywnie pracować z dzieckiem z nadpobudliwością  psychoruchową, czyli sposoby na dziecko z ADHD w szkole i przedszkolu
O czym rozmawiamy
Odróżnianie  objawów ADHD od zachowań niepożądanych.
Poznanie zasad skutecznej komunikacji w pracy z dzieckiem z nadpobudliwością. 
Rozwinięcie umiejętności wspierania dziecka.
Nabycie umiejętności prowadzenia lekcji zgodnie z możliwościami uczniów z zaburzeniami zachowań.
Kogo zapraszamy Nauczycieli i pedagogów szkół podstawowych oraz wychowawców i nauczycieli  przedszkoli 
Kto prowadzi Ewelina Pieprzak
Termin 26.04.2017 (środa), godz. 16.00-19.00 
Cena  80 PLN 

 

Lp 3
Temat Wspieranie kompetencji czytelniczych – wychowawcza i terapeutyczna rola tekstów literackich
O czym rozmawiamy

Dlaczego warto czytać bajki i baśnie?
Rola tekstu literackiego w kształtowaniu postaw i wartości.
Praca z zespołem uczniowskim – lekcje z bajką terapeutyczną.
Prezentacja ćwiczeń angażujących umysł i emocje (przykłady bajek).
Wychowawcza rola tekstów literackich.
Koncepcja pracy z utworem poetyckim.

Kogo zapraszamy Nauczycieli szkół podstawowych i przedszkoli
Kto prowadzi Bożena Piotrowska
Termin 27.04.2017 (czwartek), godz. 16.00-19.00
Cena  80 zł

 

Lp 4
Temat Praca z dzieckiem z Zespołem Aspergera i Autyzmem w szkole masowej i przedszkolu
O czym rozmawiamy

Nabycie przez Uczestników szkolenia aktualnej wiedzy na temat autyzmu i zespołu.
Aspergera u dzieci, zrozumienie trudnych zachowań uczniów,  poznanie techniki pracy z nimi, a także praktyczne wskazówki,
nabycie umiejętności posługiwania się specjalnymi metodami i formami pracy podczas prowadzenia zajęć z dziećmi z ZA i Autyzmem.
Otworzenie się na nowe prądy edukacyjne, dostosowane do ich potrzeb.

Kogo zapraszamy Pedagogów, psychologów, nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, nauczycieli przedmiotowców,
wychowawców i tych wszystkich którzy pracują lub mają zamiar pracować z dziećmi z zespołem Aspergera i Autyzmem.
Kto prowadzi Ewelina Pieprzak
Termin 10.05.2017 (środa), godz. 16:00-19:00
Cena  80 zł

 

Lp 5
Temat Nauczyciel w świecie zmian
O czym rozmawiamy Jak chronić zdrowie w świecie zmian?
Jak zarządzać emocjami i obniżać poziom stresu?
Kogo zapraszamy Nauczycieli i Pedagogów
Kto prowadzi Bogusława Ułanowicz-Pęcherczyk
Termin 17.05.2017 (środa), godz. 16:00-18:30
Cena  70 zł

 

Lp 6
Temat Edukacja techniczna w klasach 1-3
O czym rozmawiamy

Warsztaty.
Przykładowe scenariusze zajęć, które można wprost przenieść na zajęcia z dziećmi.
Praktyczne wykonanie zadań.

Kogo zapraszamy Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej
Kto prowadzi Jolanta Ratyńska
Termin 18.05.2017(czwartek), godz. 16:00-18:30
Cena  80 zł

 

Lp 7
Temat Jak rozwijać kompetencje matematyczne u dzieci?
O czym rozmawiamy

Uczenie poprzez zabawę.
Pomysły na ciekawe zajęcia.
Propozycja dla form: grupowej i indywydialnej.
Dobór/dostosowanie gier do celów dydaktycznych.

Kogo zapraszamy Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej
Kto prowadzi Dorota Liszcz
Termin 23.05.2017 (wtorek), godz. 16.00-18.30 
Cena  70 PLN 

 

Lp 8
Temat Rozwój społeczny w wieku od 6 do 12 lat  – czyli jak dorośli mogą prawidło kształtować osobowość dziecka oraz jego funkcjonowanie w świecie rówieśników i dorosłych
O czym rozmawiamy

1. Dziecięcy sposób postrzegania własnego „JA” oraz rozumienie pojęcia związku – pojęcie przyjaźni, sposób spostrzegania innych, zależność między procesami poznawczymi a zachowaniami społecznymi.
2. Związki z rodzicami – komunikacja z dzieckiem, stawianie granic, konsekwencja, role dziecka. Techniki rozmów z dzieckiem motywujących do zmiany.
3. Związki z rówieśnikami – zachowania agresywne, przyjaźnie, popularność i odrzucenie. Techniki radzenie sobie z trudnymi emocjami.
4. Budowanie poczucia własnej wartości – samoocena, poczucie wsparcia, motywacja do dokonywania zmian, postawy dorosłych a budowanie poczucia wartości. Techniki komunikacyjne budujące poczucie wartości u dziecka.
5. Podczas zajęć będzie możliwość przeanalizowania zachowania dziecka w celu dostosowania strategii pomocowej dla dorosłych- czyli co należy zrobić, gdy…..

Kogo zapraszamy Nauczycieli, Pedagogów, Rodziców
Kto prowadzi Bogusłąwa Ułanowicz-Pęcherczyk
Termin 24.05.2017 (środa), godz. 16.00-18.30 
Cena  50 PLN 

 

Lp 9
Temat Dialog skoncentrowany na rozwiązaniach w pracy nauczyciela, pedagoga, wychowawcy
O czym rozmawiamy

Zastosowanie dialogu skoncentrowanego na rozwiązaniach pozwala na skuteczniejsze reagowanie w sytuacji kryzysowej, konfliktu w relacjach z uczniami i rodzicami.
Program szkolenia:
- Podstawowe założenia dialogu opartego na rozwiązaniach.
- Emocje i przyczynowość cyrkulacyjna.
- Typy relacji: goszczenia, narzekania, współpracy.
- Model rozmowy w dialogu skoncentrowanym na rozwiązaniach.

Kogo zapraszamy Nauczycieli wszystkich typów szkół
Kto prowadzi Anna Rutkowska
Termin 25.05.2017 (czwartek), godz. 16.00-18.30
Cena  70 zł

 

Lp 10
Temat Stymulowanie umysłu dziecka w działaniach ruchowych i plastyczno– muzycznych
O czym rozmawiamy

Objawy zaburzeń integracji sensorycznej Skuteczne metody pracy z dzieckiem (nauka i zabawa).
Praktyczne zastosowanie ćwiczeń usprawniających koordynację motoryki ciała i umysłu.
Przedstawienie praktycznych zabaw i ćwiczeń plastyczno – muzyczno – ruchowych.

Kogo zapraszamy Nauczycieli edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
Kto prowadzi Bożena Piotrowska
Termin 30.05.2017 (wtorek), godz. 16:00-19:00
Cena 

80 zł

 

Lp 11
Temat Depresja u dzieci i młodzieży
O czym rozmawiamy

Zjawisko depresji u dzieci i młodzieży
- jakie są symptomy?
- jak reagować, pomagać?
- gdzie szukać wsparcia?

Kogo zapraszamy Nauczycieli i pedagogów
Kto prowadzi Małgorzataz Pokosz
Termin 31.05.2017 (środa), godz. 16:00-18:30
Cena 

50 zł

 

Lp 12
Temat Metoda aktywnego słuchania muzyki wg Batti Strauss – interpretacja muzyki ruchem i środkami pozamuzycznymi
O czym rozmawiamy

Praktyczne zapoznanie się z metodą – metoda aktywnego słuchania muzyki jako forma integracji różnych form aktywności: słuchania, grania, tańczenia i śpiewania z elementami pantomimy, dramy i różnych form plastycznych.
Zabawy ruchowe z kartkami, folią, piłeczkami.
Interpretacja muzyki środkami pozamuzycznymi, fabularyzowanie muzyki połączone z prostymi ruchami rytmicznymi.
Tworzenie układów ruchowych z wykorzystaniem muzyki klasycznej.
Proste formy taneczne – improwizacje ruchowe.

Kogo zapraszamy Nauczycieli edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
Kto prowadzi Bożena Piotrowska
Termin 06.06.2017 (wtorek), godz. 16:00-19:00
Cena  80 zł