Archiwum
szkolenie odbedzie się
28 października 2015r. (środa)
Godziny szkoleń:
grupa 1 - 13:00 - 15:30
grupa 2 - 16:00 - 18:30

w Centrum Doskonalenia Nauczycieli PCKK
ul. Wolności 29 (wejście od Mickiewicza)

Cena: 70zł.


na spotkanie zapraszamy:

Nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjów

Podczas szkolenia omówione zostaną i zaprezentowane:

- materiały do pracy z uczniem z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,

- sposoby dostosowywania treści zawartych w podręcznikach do kształcenia ogólnego do potrzeb ucznia,

- źródła poszukiwania materiałów do pracy z w.w. uczniem