Archiwum

Jaką dokumentację mają posiadać nauczyciele, aby właściwie dokumentować przebieg nauczania.

 

szkolenie odbedzie się
12 kwietnia 2016r. (wtorek)
Godziny szkoleń: 16:00 - 18:30

Uczestnicy dowiedzą się:
Jakie kompetencje powinien posiadać nauczyciel wspomagający, asystent.
- Jak budować relacje między nauczycielami: prowadzącym i wspomagającym zajęcia, czego unikać i na co zwrócić uwagę w
pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych

szkolenie odbedzie się
17 maja 2016r. (wtorek)
Godziny szkoleń: 16:00 - 18:30

Weekendowe warsztaty dla Nauczycielek przedszkoli, które pracują po angielsku

12-13.03.2016

Warsztaty adresowane są do osób, które nie są anglistami, a pracują w przedszkolu z wykorzystaniem języka angielskiego.

 

Formularz zgłoszeniowy

Jak wykorzystać gry do rozwijania kompetencji kluczowych na godzinach wychowawczych?

szkolenie odbedzie się
13 kwietnia 2016r. (środa)
Godziny szkoleń: 16:00 - 18:30

Praktyczne warsztaty oparte na analizie przypadków i własnych doświadczeń uczestników - problemy z trudnymi i ryzykownymi zachowaniami uczniów w tym: agresja, autoagresja, zachowania opozycyjno-buntownicze, lękowe, doświadczenia ze środkami zmieniającymi świadomość.

szkolenie odbedzie się
18 listopada 2015r. (środa)

Uczestnicy poznają:
- sposoby interpretacji komunikatów wg von Thuna
- model behawioralny: myśli – emocje - zachowanie,
- sposoby na wyciszenie negatywnych emocji

szkolenie odbedzie się
11 maja 2016r. (środa)
Godziny szkoleń: 16:00 - 18:30

Dlaczego Ocenianie Kształtujące? – w pigułce
Studium przypadku – jesteśmy na lekcji
Analiza przebiegu lekcji – jak mogę to wykorzystać?

 

szkolenie odbedzie się
20 kwietnia 2016r. (środa)
Godziny szkoleń: 16:00 - 18:30

Jak pracować z Google Dyskiem?
Jak organizować pracę zespołową w chmurze?

szkolenie odbędzie się
10 maja 2016r. (wtorek)
Godziny szkoleń: 16:00 - 18:30

Uczestnicy poznają:
­-sposoby własnej interpretacji sytuacji stresowych,
­-przeprowadzą autodiagnozę związaną z satysfakcją zawodową a stresem,
-nauczą się technik relaksacyjnych,
-przeprowadza autodiagnozę stawiania granic.
 
szkolenie odbedzie się
14 marca 2016r. (poniedziałek)
Godziny szkoleń: 16:00 - 18:30

Charakterystyka dzieci nadpobudliwych psychoruchowo
Ćwiczenia i zabawy terapeutyczne i integracyjne
Zapoznanie z zabawami wycinającymi
Ćwiczenia inhibicyjno-incytacyjne
Praktyczne ćwiczenia wg Mobilnej Rekreacji Muzycznej
Ćwiczenia relaksacyjne

 

szkolenie odbedzie się
10 maja 2016r. (wtorek)
Godziny szkoleń: 16:00 - 19:00

Aktualna wiedza na temat autyzmu i zespołu Aspergera u dzieci, a także Adhd.
Metody i formy pracy, praktyczne wskazówki
Systemy oceniania i nagradzania. Systemy żetonowe w szkole.
 
szkolenie odbedzie się
14 marca 2016r. (poniedziałek)
Godziny szkoleń: 16:30 - 19:00

szkolenie odbedzie się
10 listopada 2015r. (wtorek)
Godziny szkoleń: 16:00 - 19:15

w Centrum Doskonalenia Nauczycieli PCKK
ul. Wolności 29 (wejście od Mickiewicza)

Cena: 80zł.


na spotkanie zapraszamy:

Nauczycieli szkół podstawowych i przedszkoli

Cele, zasady, metody pedagogiki zabawy
Rodzaje zabaw wraz z przykładami
Zabawy muzyczno-ruchowe
 
szkolenie odbedzie się
05 kwietnia 2016r. (wtorek)
Godziny szkoleń: 16:00 - 19:00

Zabawy muzyczno-ruchowe z piosenkami
Improwizacje muzyczno-rytmiczno-ruchowe do muzyki

szkolenie odbedzie się
19 kwietnia 2016r. (wtorek)
Godziny szkoleń: 16:00 - 19:15

Cele, znaczenia ćwiczeń w Metodzie Dobrego Startu

Praktyczne zastosowanie metody
- w ramach przygotowania dzieci do podjęcia nauki szkolnej, w okresie poprzedzającym naukę czytania i pisania
- dla uczniów klas pierwszych, podczas lekcji, a także w formie zajęć śródlekcyjnych

 

szkolenie odbedzie się

19 listopada 2015r. (czwartek)

Formularz zgłoszeniowy

Jak pracować z Google Dyskiem?

Jak organizować pracę zespołową w chmurze?

 

szkolenie odbedzie się

26 kwietnia 2016r. (wtorek)
Godziny szkoleń: 16:00 - 18:30

Jak budować Indywidualny Program Edukacyjno – Terapeutyczny, współdziałać w Zespole Specjalistów i opracowywać zadania do realizacji dla ucznia z niepełnosprawnością intelektualną?
 
szkolenie odbedzie się
15 marca 2016r. (wtorek)
Godziny szkoleń: 16:00 - 18:30