Archiwum

Z jakich powodów szkoła powinna rozwijać kreatywność uczniów?

W jakich sytuacjach możemy rozwijać i ćwiczyć kreatywność?

Jakimi narzędziami / metodami doskonalić twórcze myślenie?

szkolenie odbedzie się
25 listopada 2015r. (środa)

Mechanizmy funkcjonowania grupy

Jak rozwiązywać sytuacje trudne powstałe w grupie / klasie?

szkolenie odbedzie się
27 kwietnia 2016r. (środa)
Godziny szkoleń: 16:00 - 18:30

Cele, znaczenia ćwiczeń w Metodzie Dobrego Startu

Praktyczne zastosowanie metody
- w ramach przygotowania dzieci do podjęcia nauki szkolnej, w okresie poprzedzającym naukę czytania i pisania
- dla uczniów klas pierwszych, podczas lekcji, a także w formie zajęć śródlekcyjnych

 

szkolenie odbedzie się

3 listopada 2015r. (wtorek)
UWAGA! zmian terminu
5 listopada 2015r. (czwartek)

Dlaczego Ocenianie Kształtujące? – w pigułce
Studium przypadku – jesteśmy na lekcji
Analiza przebiegu lekcji – jak mogę to wykorzystać?

 

szkolenie odbedzie się
16 marca 2016r. (środa)
Godziny szkoleń: 16:00 - 18:30

Jak rozpoznawać anoreksję i bulimię u nastolatków?
Jak należy reagować w sytuacji rozpoznania symptomów uzależnienia od jedzenia.
Jak wspierać ucznia I jego rodzinę w takiej sytuacji?

 

szkolenie odbedzie się
16 marca 2016r. (środa)
Godziny szkoleń: 16:00 - 18:30

szkolenie odbedzie się
26 listopada 2015r. (czwartek)
Godziny szkoleń: 16:00 - 19:15

w Centrum Doskonalenia Nauczycieli PCKK
ul. Wolności 29 (wejście od Mickiewicza)

Cena: 80zł.

Formularz zgłoszeniowy

Praktyczne warsztaty oparte na analizie przypadków i własnych doświadczeń uczestników

Jakie działania może realizować szkoła/przedszkole w ramach programu Erasmus+?
Jak znaleźć partnerów do projektu?
Jak uzyskać dofinansowanie projektu?

 

szkolenie odbedzie się

4 listopada 2015r. (środa)

Zabawy muzyczno-ruchowe z piosenkami.
Improwizacje muzyczno-rytmiczno-ruchowe do muzyki

szkolenie odbedzie się
1 grudnia 2015r. (wtorek)
Godziny szkoleń: 16:00 - 19:15

szkolenie odbedzie się
7 października 2015r. (środa)
Godziny szkoleń:
grupa 1 - 13:00 - 15:30
grupa 2 - 16:00 - 18:30


w Centrum Doskonalenia Nauczycieli PCKK
ul. Wolności 29 (wejście od Mickiewicza)
 
na spotkanie zapraszamy:
Nauczycieli, wychowawców i pedagogów szkolnych

Nauczyciele otrzymają informację na temat symptomów wskazujących na spożywanie środków zmieniających świadomość, poznają sposób myślenia i funkcjonowania osoby uzależnionej (mechanizmy psychologiczne), poznają sposoby pracy z uczniami i rodzicami w obszarze uzależnień (rozmowa z rodzicem o dziecku podejrzanym o branie środków, rozmowa z rodzicem o podejrzeniu uzależnienia w rodzinie).

 

szkolenie odbedzie się
4 listopada 2015r. (środa)

Jak organizować lekcje, na co zwracać uwagę, czego unikać, by wykorzystać potencjał mózgów uczniów?

szkolenie odbedzie się
2 grudnia 2015r. (środa)
Godziny szkoleń:
grupa 1: 13:00 - 15:30
grupa 2: 16:00 - 18:30

Tematyka warsztatów to odpowiedź na problemy i trudności wychowawcze, które pojawiają się już w przedszkolu i nierozwiązane rzutują na kolejne lata edukacji dziecka.

szkolenie odbedzie się
2 grudnia 2015r. (środa)
Godziny szkoleń:
grupa 1: 13:00 - 15:30
grupa 2: 16:00 - 18:30

Sprytne sposoby na szybkie przygotowanie materiałów multimedialnych do lekcji.
Źródła pozyskiwania materiałów.
Prawo autorskie – niezbędne dla nauczyciela informacje w pigułce.

 
 
szkolenie odbedzie się
2 marca 2016r. (środa)
Godziny szkoleń: 16:00 - 18:30

Pomysły i przykłady zadań włączających uczniów do wspólnego uczenia się
 
szkolenie odbedzie się
1 marca 2016r. (wtorek)
Godziny szkoleń: 16:00 - 18:30

Cele, znaczenia ćwiczeń w Metodzie Dobrego Startu

Praktyczne zastosowanie metody
- w ramach przygotowania dzieci do podjęcia nauki szkolnej, w okresie poprzedzającym naukę czytania i pisania
- dla uczniów klas pierwszych, podczas lekcji, a także w formie zajęć śródlekcyjnych

 

szkolenie odbedzie się

3 grudnia 2015r. (czwartek)

Formularz zgłoszeniowy

Cele, zasady, metody pedagogiki zabawy
Rodzaje zabaw wraz z przykładami
Zabawy muzyczno-ruchowe
 

Cele, zasady, metody pedagogiki zabawy. Rodzaje zabaw wraz z przykładami.
Zabawy muzyczno-ruchowe. Proste tańce integracyjne różnych narodów – tańce w kręgu.
Zabawy integracyjne aktywizujące dużą grupę.

 

szkolenie odbedzie się
1 marca 2016r. (wtorek)
Godziny szkoleń: 16:00 - 19:00