Doświadczenie

 

Lp. Nazwa szkoły/przedszkola Temat przewodni szkoleń w roku szkolnym
 1

Liceum Ogólnokształcące w ZSO w Kowarach

ul. Szkolna 1; 58-530 Kowary

tel. 75 718 21 11

Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny? (2013/2014)

Współpraca szkoły ze środowiskiem lokalnym (2014/2015)

 2

Szkoła Podstawowa w Sosnówce

ul. Strażacka 7; 58-564 Sosnówka

tel. 75 761 07 33

Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny? (2013/2014)

Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny? (2014/2015)

 3

Szkoła Podstawowa w ZS w Karpaczu

ul. Konstytucji 3 Maja 48a; 58-540 Karpacz

tel. 75 761 82 23

Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny? (2013/2014)

Nauczyciel 45+ (2014/2015)

 4

Szkoła Podstawowa w Wojcieszycach

Wojcieszyce 107 58-560 Jelenia Góra

tel. 75 755 16 38

Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny? (2013/2014)

Wykorzystanie TIK na zajęciach edukacyjnych – bezpieczny Internet (2014/2015)

 5

Szkoła Podstawowa nr 3 w Kowarach

ul. 1 Maja 72 w Kowarach

tel. 75 718 21 42

Ocenianie kształtujące (2013/2014)

Nauczyciel 45 + (2014/2015)

 6

Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół w Jeżowie Sudeckim

ul. Długa 80; 58-521 Jeżów Sudecki

tel. 75 713 26 41

Ocenianie kształtujące (2013/2014)

Rodzice są partnerami szkoły (2014/2015)

 7

Szkoła Podstawowa w Czernicy

Czernica 125, 58-521 Jeżów Sudecki

tel. 75 713 21 29

Ocenianie kształtujące (2013/2014)

Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny? (2014/2015)

 8

Szkoła Podstawowa nr 1 w Kowarach

ul. Staszica 16, 58-530 Kowary

tel. 75 718 23 91

Ocenianie kształtujące (2013/2014)

Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny? (2014/2015)

 9

Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Łomnicy

ul. Świerczewskiego 160; 58-508 Jelenia Góra

tel. 75 713 02 56

Techniki uczenia się i metody motywujące do nauki (2013/2014)

Ocenianie kształtujące (2014/2015)

 10

Gimnazjum w Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Łomnicy

ul. Świerczewskiego 160; 58–508 Jelenia Góra

tel. 75 713 02 56

Techniki uczenia się i metody motywujące do nauki (2013/2014)

Ocenianie kształtujące (2014/2015)

 11

Gimnazjum w Sosnówce

ul. Szkolna 5; 58-564 Sosnówka

tel. 75 76 10 703

Techniki uczenia się i metody motywujące do nauki (2013/2014)

Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces? (2014/2015)

 12

Gimnazjum w ZS w Karpaczu Im. Ratowników Górskich ul. Konstytucji 3 Maja 48a; 58-540 Karpacz

tel. 75 761 82 23

Techniki uczenia się i metody motywujące do nauki (2013/2014)

Nauczyciel 45+ (2014/2015)

 13

LO Piechowice

ul. Świerczewskiego 21; 58–573 Piechowice

tel. 75 755 30 60

Techniki uczenia się i metody motywujące do nauki (2013/2014)

Nauczyciel 45 + (2014/2015)

 14

Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Mysłakowicach

ul. Sułkowskiego 1; 58-533 Mysłakowice

tel. 75 713 13 03

Uczeń – aktywny uczestnik procesu uczenia się (2013/2014)

Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny ? (2014/2015)

 15

Gimnazjum w Zespole Szkół Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Mysłakowicach

ul. Sułkowskiego 1; 58-533 Mysłakowice

tel. 75 713 13 03

Uczeń – aktywny uczestnik procesu uczenia się (2013/2014)

Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny ? (2014/2015)

 16

Szkoła Podstawowa im. Wł. St. Reymonta w Ściegnach; Ściegny 137, 58–535 Miłków

tel. 75 76 19 240

Uczeń – aktywny uczestnik procesu uczenia się (2013/2014)

Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny ? (2014/2015)

 17

Gimnazjum Piechowice

ul. Tysiąclecia 28; 58-573 Piechowice

tel. 75 761 20 29

Techniki uczenia się i metody motywujące do nauki (2013/2014)

Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny? (2014/2015)

 18

Gimnazjum w Zespole Szkół im. Wandy Rutkiewicz w Janowicach Wielkich

ul. Partyzantów 4, 58-520 Janowice Wielkie

tel. 75 75 15 277

Wspieranie pracy wychowawców klas – bezpieczna szkoła (2013/2014)

Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny? (2014/2015)

 19

Szkoła Podstawowa 1 Piechowice

ul. Szkolna 6; 58-573 Piechowice

tel. 75 761 23 32

Wspieranie pracy wychowawców klas – bezpieczna szkoła (2013/2014)

Nauczyciel 45+ (2014/2015)

 20

Szkoła Podstawowa Miłków

ul. Szkolna 95, 58–535 Miłków

tel. 75 761 02 55

Wspieranie pracy wychowawców klas – bezpieczna szkoła (2013/2014)

Nauczyciel 45+ (2014/2015)

 21

Gimnazjum w ZSO w Kowarach

ul. Szkolna 1; 58-530 Kowary

tel. 75 718 21 11

Postawy uczniowskie. Jak je kształtować? (2013/2014)

Współpraca szkoły ze środowiskiem lokalnym (2014/2015)

 22

LO w ZSP w Karpaczu

ul. Gimnazjalna 7; 58-540 Karpacz

tel. 75 761 98 16

Postawy uczniowskie. Jak je kształtować? (2013/2014)

Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny? (2014/2015)

 23

Szkoła Podstawowa w Barcinku

Barcinek 10b; 58-512 Stara Kamienica

tel. 75 751 43 34

Postawy uczniowskie. Jak je kształtować? (2013/2014)

Ocenianie kształtujące (2014/2015)

 24

Publiczne Gimnazjum w Starej Kamienicy

Stara Kamienica 70; 58-512 Stara Kamienica

tel. 75 751 43 27

Postawy uczniowskie. Jak je kształtować? (2013/2014)

Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny? (2014/2015)

 25

Przedszkole Samorządowe 1 Piechowice

ul. Żymierskiego 77; 58-573 Piechowice

tel. 75 761 22 48

Postawy uczniowskie. Jak je kształtować? (2013/2014)

Pierwszy rok pracy dyrektora przedszkola (2014/2015)

 26

Szkoła Podstawowa Nr 1 Szklarska Poręba

ul. 1 Maja 32, 58-580 Szklarska Poręba

tel. 75 717 23 88

Budowa koncepcji pracy szkoły (2013/2014)

Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny? (2014/2015)

 27

Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół im. Wandy Rutkiewicz w Janowicach Wielkich

ul. Partyzantów 4, 58-520 Janowice Wielkie

tel. 75 75 15 277

Praca z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (2013/2014)

Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny? (2014/2015)

 28

Przedszkole Samorządowe 2 Piechowice

ul. Nadrzeczna 1; 58–573 Piechowice

tel. 75 761 22 71

Praca z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (2013/2014)

Bezpieczne przedszkole – wspieranie pracy nauczyciela przedszkola (2014/2015)

 29

Przedszkole Publiczne w Łomnicy

ul. Świerczewskiego 115 b, 58-508 Jelenia Góra

tel. 75 713 13 01

Projekt edukacyjny w szkole (2013/2014)

Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny? (2014/2015)

 30

Szkoła Podstawowa w Siedlęcinie

ul. Kościelna 5; 58-508 Jelenia Góra 14

tel. 75 713 73 22

Rodzice są partnerami szkoły (2013/2014)

Ocenianie kształtujące (2014/2015)

 31

Szkoła Podstawowa im. gen. Wł. Sikorskiego w Kostrzycy

ul. Jeleniogórska 37, 58–533 Mysłakowice

tel. 75 718 33 07

Rodzice są partnerami szkoły (2013/2014)

Jak i po co prowadzić ewaluację wewnętrzną? (2014/2015)

 32

Szkoła Podstawowa Nr 5 Szklarska Poręba

ul. 11 Listopada 2, 58-580 Szklarska Poręba
tel. 75 717 29 32

Rodzice są partnerami szkoły (2013/2014)

Postawy uczniów. Jak je kształtować? (2014/2015)

 33

Szkoła Podstawowa w Podgórzynie

ul. Żołnierska 113; 58-562 Podgórzyn 

tel. 75 76 214 77

Nauczyciel 45+ (2013/2014)

Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny? (2014/2015)

 34

Szkoła Podstawowa w Kopańcu

Kopaniec 78, 58-512 Stara Kamienica

tel. 75 751 42 64

Nauczyciel 45+ (2013/2014)

Jak i po co prowadzić ewaluację wewnętrzną? (2014/2015)

 35

Przedszkole Nr 1 w Kowarach

ul. Sienkiewicza 9; 59-530 Kowary

tel. 75 718 25 34

Jak i po co prowadzić ewaluacje wewnętrzną? (2013/2014)

Nauczyciel 45 + (2014/2015)

 36

Przedszkole Publiczne w Janowicach Wielkich

ul. Partyzantów 4, 58-520 Janowice Wielkie

tel. 75 751 51 71

Jak i po co prowadzić ewaluacje wewnętrzną? (2013/2014)

Techniki uczenia się i metody motywujące do nauki (2014/2015)

 37

Przedszkole Publiczne w Mysłakowicach

ul. Daszyńskiego 20; 58–533 Mysłakowicach

tel. 75 71 31 038

Jak i po co prowadzić ewaluacje wewnętrzną? (2013/2014)

Projekt edukacyjny w przedszkolu (2014/2015)

 38

Przedszkole Nr 1 Szklarska Poręba

ul. Sikorskiego 12; 58-580 Szklarska Poręba

Jak i po co prowadzić ewaluacje wewnętrzną? (2013/2014)
 39

Przedszkole Nr 2 Szklarska Poręba

Osiedle Huty 1, 58-580 Szklarska Poręba

tel. 75 717 27 16

Nauczyciel 45+ (2013/2014)

Postawy dzieci. Jak je kształtować? (2014/2015)

 40

Gimnazjum w ZSOiMS Szklarska Poręba

ul. Obrońców Pokoju 17, 58-580 Szklarska Poręba

tel. 75 717 30 55

Jak i po co prowadzić ewaluacje wewnętrzną? (2013/2014)

Techniki uczenia się i metody motywujące do nauki (2014/2015)

 41

LO w ZSOiMS Szklarska Poręba

ul. Obrońców Pokoju 17, 58-580 Szklarska Poręba

tel. 75 717 30 55

Jak i po co prowadzić ewaluacje wewnętrzną? (2013/2014)

Techniki uczenia się i metody motywujące do nauki (2014/2015)

 42

Szkoła Podstawowa 707 Karpacz

ul. Myśliwska 15C, 58-540 Karpacz

tel. 883 358 140

Szkoła promuje wartości edukacji (2013/2014)

Techniki uczenia się i metody motywujące do nauki (2014/2015)

 43

Miejskie Przedszkole w Prochowicach

ul. Kościuszki 1; 59-230 Prochowice

tel. 76 858 45 41

Jak pomóc uczniom osiągnąć sukces edukacyjny? (2014/2015)
 44

Miejskie Przedszkole nr 3 w Chojnowie

ul. Krasickiego 1; 59-225 Chojnów

tel. 76 818 84 90

Jak pomóc uczniom osiągnąć sukces edukacyjny? (2014/2015)
 45

Przedszkole w Zespole Szkół w Legnickim Polu

ul. K.D Asama 7, 59-241 Legnickie Pole

tel. 76 858 28 32

Jak pomóc uczniom osiągnąć sukces edukacyjny? (2014/2015)
 46

Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Powiatowym Zespole Szkół w Chojnowie

ul. Wojska Polskiego 16; 59-225 Chojnów

tel. 76 819 65 10

Techniki uczenia się i metody motywujące do nauki (2014/2015)
 47

Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół w Miłkowicach

ul. II Armii WP 75a; 59-222 Miłkowice

tel. 76 887 12 19

Rodzice są partnerami szkoły (2014/2015)
 48

Gimnazjum w Zespole Szkół w Miłkowicach

ul. II Armii WP 75a; 59-222 Miłkowice

tel. 76 887 12 19

Doradztwo edukacyjno-zawodowe w szkole (2014/2015)
 49

Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół w Krotoszycach

ul. Piastowska 41; 59-223 Krotoszyce

tel. 76 8878 392

Ocenianie kształtujące (2014/2015)
 50

Gimnazjum w Zespole Szkół w Krotoszycach

ul. Piastowska 41; 59-223 Krotoszyce

tel. 76 8878 392

Ocenianie kształtujące (2014/2015)
 51

Szkoła Podstawowa w Wągrodnie

Wągrodno 35; 59-243 Ruja

tel. 76 858 03 30

Ocenianie kształtujące (2014/2015)
 52

Szkoła Podstawowa w Bieniowicach

Bieniowice 57; 59-216 Kunice

tel. 76 857 53 06

Budowa koncepcji pracy szkoły (2014/2015)
 53

Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół w Legnickim Polu

ul. K.D Asama 7, 59-241 Legnickie Pole

tel. 76 858 28 34

Wspieranie pracy wychowawców klas - bezpieczna szkoła (2014/2015)
 54

Gimnazjum w Zespole Szkół w Legnickim Polu

ul. K.D Asama 7, 59-241 Legnickie Pole

tel. 76 858 28 34

Wspieranie pracy wychowawców klas - bezpieczna szkoła (2014/2015)
 55

Szkoła Podstawowa w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Rokitkach

Rokitki 32a; 59-225 Chojnów

tel. 76 817 88 24

Wspieranie pracy wychowawców klas - bezpieczna szkoła (2014/2015)
 56

Szkoła Podstawowa w Rosochatej

Rosochata 65; 59-216 Kunice

tel. 76 857 53 46

Wspieranie pracy wychowawców klas - bezpieczna szkoła (2014/2015)
 57

Szkoła Podstawowa w Kunicach

ul. Staropolska 4; 59-216 Kunice

tel. 76 857 54 66

Wspieranie pracy wychowawców klas - bezpieczna szkoła (2014/2015)
 58

Liceum Ogólnokształcące w Powiatowym Zespole Szkół w Chojnowie

ul. Poźniaków 1; 59-225 Chojnów

tel. 76 819 65 10

Nauczyciel 45+ (2014/2015)
 59

Technikum w Powiatowym Zespole Szkół w Chojnowie

ul. Poźniaków 1; 59-225 Chojnów

tel. 76 819 65 10

Nauczyciel 45+ (2014/2015)
 60

Szkoła Podstawowa nr 3 w Chojnowie

ul. Kościuszki 30; 59-225 Chojnów

tel. 76 818 85 43

Nauczyciel 45+ (2014/2015)
 61

Gimnazjum nr 1 w Chojnowie

ul. Reymonta 1; 59-225 Chojnów

tel. 76 818 83 32

Praca z uczniem zdolnym (2014/2015)
 62

Gimnazjum nr 2 w Chojnowie

ul. Konarskiego 4; 59-225 Chojnów

tel. 76 818 85 93

Wykorzystanie TIK na zajęciach edukacyjnych -bezpieczny Internet (2014/2015)
 63

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu

ul. Kopernika 31; 59–800 Lubań

tel.: 75 722 25 30

Techniki uczenia się i metody motywujące do nauki (2014/2015)
 64 Gimnazjum nr 1 im. Stanisława Wyspiańskiego w Lubaniu
ul. Skalnicza 3; 59-800 Lubań
tel.: 075 646026
Techniki uczenia się i metody motywujące do nauki (2014/2015)