Kadra
image001

Jolanta Ratyńska – edukator, trener biznesu, nauczycielka w wieloletnim stażem, przez 8 lat pełniła funkcję z-cy dyrektora Zespołu Szkół, przez 10 lat – dyrektora szkoły dla dorosłych. Ukończone studia podyplomowe: informatyka, psychologia zarządzania, trener biznesu.

Współautorka i realizatorka programu „Szkoła przyjazna uczniom” (ZSOiZ 1998-2001); współautorka i realizatorka innowacji pedagogicznej „Zarządzanie wiedzą” (ZSOiT 2007-2008); autorka i realizatorka projektów edukacyjnych w ramach EFS i LLP oraz Erasmus+.

Wiodące obszary zainteresowań:
- Jak uczy się mózg?
- Jak organizować lekcje by włączały się mózgi uczniów?
- Techniki uczenia
- Sposoby wykorzystania multimediów w edukacji
MP 2015

Małgorzata Pokosz - pedagog społeczny, pedagog resocjalizacyjny, interwent kryzysowy, coach, doradca rozwoju osobistego i zawodowego oraz trener kompetencji społecznych. Terapeuta systemowy rodzinny – ukończone Studium Terapii Rodzin w Dolnośląskim Centrum Psychoterapii.

Absolwentka Szkoły Tutorów Colegium Wratislawiense przygotowującego do pracy z uczniem zdolnym i z wybitnie uzdolnionym.

Współpracuje z Placówkami Oświaty (przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazjalne i ponadgimnazjalne), Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, Urzędami Pracy oraz Ośrodkami Pomocy Społecznej.

image007
Danuta Sadownik - pedagog, psycholog biznesu, terapeutka, trenerka biznesu. Ukończyła studia magisterskie na  Uniwersytecie Wrocławskim, doktorskie w 1995 na Międzynarodowej Akademii Nauk/AIS/ w San Marino. Wychodząc naprzeciw potrzebom rynku pracy i osobistym zainteresowaniom ukończyła również studia podyplomowe: Marketing w Kulturze i Sztuce, Terapia Pedagogiczna, Psychologia Biznesu i Arteterapia.
Pracowała jako: organizatorka imprez w Domu Kultury, nauczycielka wiedzy o kulturze, przedsiębiorczości i psychologii w Liceum Ogólnokształcącym,  wykładowca w Kolegium Karkonoskim, Międzynarodowej Akademii Nauk, Wyższej Szkole Bankowej i Wałbrzyskiej Wyższej Szkole Zarządzania i Przedsiębiorczości.  Trener w Prywatnym Centrum Kształcenia Kadr,  prowadzi zajęcia z przedsiębiorczości, komunikacji, motywacji, i arteterapii. Pracuje również jako terapeutka na Oddziale Leczenia Nerwic w Szpitalu „Bukowiec” w Kowarach.
image010
Agnieszka Engler - doświadczenie w pracy dyrektora  gimnazjum oraz zespołu szkół, obecnie nauczyciel.
Edukator  i autor publikacji w ECKK z Białegostoku
Preferowane obszary szkoleniowe:
- ocenianie kształtujące,
- ewaluacja,
- koncepcja pracy placówki oświatowej,
- edukacja zdrowotna, zdrowy styl życia,
- wpływ zajęć ruchowych na rozwój dziecka,
- prawo oświatowe,
- neurodydaktyka.
Pasje i zainteresowania: szeroko pojęty rozwój osobisty, psychologia, mnemotechniki, neurodydaktyka. Sport: narciarstwo zjazdowe i biegowe, kajakarstwo, turystyka piesza i rowerowa,  wspinaczka, speleologia.
image008
Grzegorz Lustyk - nauczyciel geografii, absolwent Wydziału Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Wrocławskiego. Studia podyplomowe w zakresie Organizacji i Zarządzania Menedżer w Oświacie oraz Edukacja przedsiębiorczości z elementami orientacji zawodowej. Nauczyciel dyplomowany, wieloletni wicedyrektor zespołu szkół, wykładowca w Policealnym Studium Turystyki, lider otwartej pracowni geografii, posiada uprawnienia pilota wycieczek i przewodnika sudeckiego obecnie dyrektor Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych. Organizator wielu interesujących działań z zakresu integracji i aktywizacji młodzieży oraz projektów edukacyjnych.
Prowadzi szkolenia w zakresie:
- Jak zachęcić uczniów do twórczej i aktywnej pracy?
- Wykorzystanie metody projektu edukacyjnego w pracy nauczyciela.
- Techniki uczenia się i metody motywujące uczniów do nauki
- Jak zorganizować wycieczkę edukacyjną?
- Kurs kierowników wycieczek szkolnych.
SP SS850386 Bogusława Ułanowicz-Pęcherczyk - mgr pedagogiki, mgr psychologii, trener doradztwa personalnego i biznesu, specjalista uzależnień i współuzależnień, trener ustawień rodzinnych i organizacyjnych.

Doświadczenie – dwadzieścia lat pracy trenerskiej i warsztatowej z różnymi grupami zawodowymi w kraju i poza granicami, prowadzenie grup terapeutycznych, terapii indywidualnej, spotkań superwizyjnych, warsztatów rozwojowych i szkoleniowych.

Preferowane obszary szkoleniowe- rozwój osobisty, komunikacja, motywacja, radzenie sobie z trudnościami zawodowymi i prywatnymi, praca ze stresem, trudnymi emocjami, rozwiązywanie konfliktów, praca z uzależnieniem i współuzależnieniem, rozwój zawodowy nauczycieli,budowanie zespołu, praca nad trudnymi zachowaniami dzieci i dorosłych.
 image012
Monika Stasiak - Śliwińska - polonistka, oligofrenopedagog, dr nauk humanistycznych; nauczycielka z kilkunastoletnim stażem pedagogicznym  w szkołach ogólnodostępnych i specjalnej, autorka publikacji naukowych z zakresu językoznawstwa stosowanego i psychologii rozwojowej dziecka. Od 2008 roku trenerka rad pedagogicznych, wykładowca kursów kwalifikacyjnych.
image006
Barbara Janic - edukator, trenerka programu Comenius i Leonardo da Vinci,
koordynatorka projektów: programu Leonardo da Vinci (2009-2014),
programu Comenius (2006-2008) oraz programu Grundtvig (2010).
Wykładowca i praktyk. Konsultant ds. funduszy europejskich
image007

Ewa Ratyńska - pasjonatka, trenerka technik rękodzielniczych,

prowadzi warsztaty z dziećmi i dorosłymi od 2010 r., szkolenia dla nauczycieli od 2013 r.

SDC10130
Bożena Piotrowska - Pedagog, trener, wieloletni doradca metodyczny ds. muzyki, sztuki i terapii pedagogicznej, były wykładowca przedmiotów: muzykoterapia i pedagogika zabawy w Wyższej Szkole Zawodowej Kolegium Karkonoskim w Jeleniej Górze.
Edukator programu „Nowa Szkoła”: prowadzi warsztaty metodyczne dla nauczycieli muzyki, terapii pedagogicznej i nauczania wczesnoszkolnego na terenie całego kraju. Prowadzi zajęcia na studiach podyplomowych na wyższych uczelniach i w ośrodkach metodycznych. Posiada certyfikat animatora pedagogiki zabawy PSPZ KLANZA.
Autorka publikacji: „Muzykoterapia”, „Wspieranie rozwoju zdolności muzycznych we wczesnych etapach edukacji”, „Znaczenie tańca w integracji klas gimnazjalnych”.
 TW DSC01674
Tadeusz Wnuk - mgr sztuki, absolwent Akademii Muzycznej im K. Lipńskiego we Wrocławiu na Wydziale Wokalno -Aktorskim.
Aktor, reżyser, pedagog teatralny, specjalista d/s. edukacji teatralnej.
W swoim dorobku artystycznym ma zagranych ponad 80 ról teatralnych, spektakle telewizyjne, seriale telewizyjne, dokument filmowy.
Założyciel i opiekun artystyczny Młodzieżowej Sceny Dramatycznej działającej w ramach zajęć edukacyjnych w Teatrze im. C.K. Norwida w Jeleniej Górze.
Realizator Warsztatów Artystycznych dla Nauczycieli Nauczania Zintegrowanego.
Edukator z zakresu: dykcji, artykulacji, emisji głosu dla nauczycieli, aplikantów sądowych, uczniów i wszystkich grup zawodowych które profesjonalnie pracują głosem.
  Ewelina Pieprzak – pedagog, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego, etyk, filozof, doradca życia rodzinnego, oligofrenopedagog, lider – szkoleniowiec szkoły wolontariatu, Nauczyciel w Szkole Podstawowej w Legnicy – wychowawca oddziału edukacyjno – terapeutycznego.
Wieloletni organizator, kierownik i wychowawca, obozów letnich i zimowych dla dzieci i młodzieży w Polsce i zagranicą.
Wychowawca świetlicy środowiskowej.
 Jolanta Krudys web Jolanta Krudys - logopeda dyplomowany. Absolwentka UMCS w Lublinie i logopedii na Uniwersytecie Warszawskim. Zaangażowana w szerzenie profilaktyki logopedycznej. Prowadzi terapię z dziećmi i dorosłymi ( pacjenci po operacjach w obrębie narządów artykulacyjnych oraz z afazją). Prowadzi warsztaty z zakresu oszczędnej emisji głosu. Bardzo lubi swoją pracę.
Monika Koprowska Monika Koprowska-Sawzdargo – informatyk, trener, wykładowca akademicki. Absolwentka Politechniki Wrocławskiej, słuchaczka studiów podyplomowych na Uniwersytecie SWPS we Wrocławiu.

W ramach współpracy z wrocławskimi uczelniami prowadziła zajęcia z zakresu informatyki (m.in. bezpieczeństwo systemów sieciowych, metody optymalizacji, podstawy grafiki 2D i 3D). Doświadczenie z pracy ze studentami wykorzystuje przygotowując warsztaty przeznaczone dla różnych grup wiekowych: od kursów obsługi komputerów dla seniorów, poprzez zajęcia z podstaw grafiki i programowania dla gimnazjalistów, po warsztaty z robotyki dla dzieci.

Obszary zainteresowań:
- grafika komputerowa (głównie w kontekście jej programowania);
- druk trójwymiarowy;
- internet rzeczy;
- projektowanie doświadczeń (UX Design);
- uczenie i nauczanie przyjazne mózgowi (w szczególności w nauce języków programowania).

zdjęcie A. Rutkowska Anna Rutkowska - trenerka psychologicznego treningu grupowego rekomendowana przez PTP (nr 491), terapeutka TSR, arteterapeutka, coach.
Członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Ukończyła Studium Arteterapii w Polskim Instytucie Ericksonowskim, Szkołę Treningu Grupowego (Grupa Training&Consulting), Szkołę Coachingu (Pracownia NDO), Studium Profilaktyki Uzależnień. Specjalizuje się w szkoleniach z rozwijania kompetencji społecznych, treningu interpersonalnym.
 

Martyna Szulc- Wieliczko - nauczycielka Montessori w przedszkolu 

Moja przygoda i pasja związana z pracą z dziećmi zaczęła się w wieku 16 lat kiedy rozpoczęłam kilkuletni wolontariat w domu dziecka.  Skłoniło mnie to do ukończenia studiów licencjackich oraz magisterskich na Uniwersytecie Wrocławskim na kierunkach pedagogika opiekuńcza oraz terapia pedagogiczna. Po ukończeniu nauki pracowałam w domu dziecka oraz Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie. Uzupełniłam także wykształcenie o studia podyplomowe na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna.  Prawdziwe powołanie odkryła we mnie dopiero Maria Montessori. Od 2014 r pracuje jako nauczyciel Montessori w Niepublicznym Przedszkolu Ence Pence w Jeleniej Górze. Ukończyłam roczny kurs Polskiego Instytutu Montessori w Warszawie.