Aktualności

Rozwijanie kompetencji kluczowych - kolejna odsłona

Zadanie 1 - Sonda - tu kliknij w link

Zadanie 2 Padlet - informacja zwrotma - tu kliknij w link

Źródła do poszerzania wiedzy Wakelet - tu kliknij w link