Archiwum

Szkolenia odbywają się w Legnicy, Inkubator Przedsiębiorczości ARLEG, Pl. Wolności 4, Budynek C (róg Anielewicza i Nowego Światu)

Zgłoszenia są przyjmowane do 7 dni przed zaplanowanym w harmonogramie terminem szkolenia. 

Szczegóły procedury rekrutacji opisane są w formularzu zgłoszeniowym.

Zobacz harmonogram szkoleń otwartych w Legnicy 

Pobierz formularz zgłoszeniowy

 

Szkolenia odbywają się w CDN PCKK, Jelenia Góra, ul. Wolności 29 

Zgłoszenia są przyjmowane do 7 dni przed zaplanowanym w harmonogramie terminem szkolenia. 

Szczegóły procedury rekrutacji opisane są w formularzu zgłoszeniowym.

Zobacz harmonogram szkoleń otwartych w Jeleniej Górze

Pobierz formularz zgłoszeniowy

Od 2017 r. szkolenia odbywają się w Legnicy, Inkubator Przedsiębiorczości ARLEG, Pl. Wolności 4, Budynek C (róg Anielewicza i Nowego Światu)

Harmonogram szkoleń otwartych - aktualizacja 18.04.2017

Pobierz formularz zgłoszeniowy

Szkolenia odbywają się w CDN PCKK, Jelenia Góra, ul. Wolności 29 

Harmonogram szkoleń otwartych - aktualizacja 18.04.2017

Pobierz formularz zgłoszeniowy

 

Lp 1
Temat Edukacja włączająca – praca z uczniem z niepełnosprawnością intelektualną w szkole ogólnodostępnej
O czym rozmawiamy
Sposoby i przykłady dostosowania wymagań podstawy programowej kształcenia ogólnego do możliwości ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim.
Dostosowanie zadań dla ucznia.
Dostosowanie sposobów motywowania i oceniania uczniów.
Dostosowanie warunków zewnętrznych do pracy z uczniem.
Dobór metod i forma pracy odpowiednich do możliwości ucznia.
Zakres współpracy nauczycieli i rodziców w planowaniu ipet – u i jego realizacji.
Kogo zapraszamy Nauczycieli wszystkich typów szkół
Kto prowadzi Monika Stasiak-Śliwińska
Termin 20.04.2017 (czwartek), godz. 16.00-18.30 
Cena  70 PLN 

 

Lp 2
Temat Jak efektywnie pracować z dzieckiem z nadpobudliwością  psychoruchową, czyli sposoby na dziecko z ADHD w szkole i przedszkolu
O czym rozmawiamy
Odróżnianie  objawów ADHD od zachowań niepożądanych.
Poznanie zasad skutecznej komunikacji w pracy z dzieckiem z nadpobudliwością. 
Rozwinięcie umiejętności wspierania dziecka.
Nabycie umiejętności prowadzenia lekcji zgodnie z możliwościami uczniów z zaburzeniami zachowań.
Kogo zapraszamy Nauczycieli i pedagogów szkół podstawowych oraz wychowawców i nauczycieli  przedszkoli 
Kto prowadzi Ewelina Pieprzak
Termin 26.04.2017 (środa), godz. 16.00-19.00 
Cena  80 PLN 

 

Lp 3
Temat Wspieranie kompetencji czytelniczych – wychowawcza i terapeutyczna rola tekstów literackich
O czym rozmawiamy

Dlaczego warto czytać bajki i baśnie?
Rola tekstu literackiego w kształtowaniu postaw i wartości.
Praca z zespołem uczniowskim – lekcje z bajką terapeutyczną.
Prezentacja ćwiczeń angażujących umysł i emocje (przykłady bajek).
Wychowawcza rola tekstów literackich.
Koncepcja pracy z utworem poetyckim.

Kogo zapraszamy Nauczycieli szkół podstawowych i przedszkoli
Kto prowadzi Bożena Piotrowska
Termin 27.04.2017 (czwartek), godz. 16.00-19.00
Cena  80 zł

 

Lp 4
Temat Praca z dzieckiem z Zespołem Aspergera i Autyzmem w szkole masowej i przedszkolu
O czym rozmawiamy

Nabycie przez Uczestników szkolenia aktualnej wiedzy na temat autyzmu i zespołu.
Aspergera u dzieci, zrozumienie trudnych zachowań uczniów,  poznanie techniki pracy z nimi, a także praktyczne wskazówki,
nabycie umiejętności posługiwania się specjalnymi metodami i formami pracy podczas prowadzenia zajęć z dziećmi z ZA i Autyzmem.
Otworzenie się na nowe prądy edukacyjne, dostosowane do ich potrzeb.

Kogo zapraszamy Pedagogów, psychologów, nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, nauczycieli przedmiotowców,
wychowawców i tych wszystkich którzy pracują lub mają zamiar pracować z dziećmi z zespołem Aspergera i Autyzmem.
Kto prowadzi Ewelina Pieprzak
Termin 10.05.2017 (środa), godz. 16:00-19:00
Cena  80 zł

 

Lp 5
Temat Nauczyciel w świecie zmian
O czym rozmawiamy Jak chronić zdrowie w świecie zmian?
Jak zarządzać emocjami i obniżać poziom stresu?
Kogo zapraszamy Nauczycieli i Pedagogów
Kto prowadzi Bogusława Ułanowicz-Pęcherczyk
Termin 17.05.2017 (środa), godz. 16:00-18:30
Cena  70 zł

 

Lp 6
Temat Edukacja techniczna w klasach 1-3
O czym rozmawiamy

Warsztaty.
Przykładowe scenariusze zajęć, które można wprost przenieść na zajęcia z dziećmi.
Praktyczne wykonanie zadań.

Kogo zapraszamy Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej
Kto prowadzi Jolanta Ratyńska
Termin 18.05.2017(czwartek), godz. 16:00-18:30
Cena  80 zł

 

Lp 7
Temat Jak rozwijać kompetencje matematyczne u dzieci?
O czym rozmawiamy

Uczenie poprzez zabawę.
Pomysły na ciekawe zajęcia.
Propozycja dla form: grupowej i indywydialnej.
Dobór/dostosowanie gier do celów dydaktycznych.

Kogo zapraszamy Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej
Kto prowadzi Dorota Liszcz
Termin 23.05.2017 (wtorek), godz. 16.00-18.30 
Cena  70 PLN 

 

Lp 8
Temat Rozwój społeczny w wieku od 6 do 12 lat  – czyli jak dorośli mogą prawidło kształtować osobowość dziecka oraz jego funkcjonowanie w świecie rówieśników i dorosłych
O czym rozmawiamy

1. Dziecięcy sposób postrzegania własnego „JA” oraz rozumienie pojęcia związku – pojęcie przyjaźni, sposób spostrzegania innych, zależność między procesami poznawczymi a zachowaniami społecznymi.
2. Związki z rodzicami – komunikacja z dzieckiem, stawianie granic, konsekwencja, role dziecka. Techniki rozmów z dzieckiem motywujących do zmiany.
3. Związki z rówieśnikami – zachowania agresywne, przyjaźnie, popularność i odrzucenie. Techniki radzenie sobie z trudnymi emocjami.
4. Budowanie poczucia własnej wartości – samoocena, poczucie wsparcia, motywacja do dokonywania zmian, postawy dorosłych a budowanie poczucia wartości. Techniki komunikacyjne budujące poczucie wartości u dziecka.
5. Podczas zajęć będzie możliwość przeanalizowania zachowania dziecka w celu dostosowania strategii pomocowej dla dorosłych- czyli co należy zrobić, gdy…..

Kogo zapraszamy Nauczycieli, Pedagogów, Rodziców
Kto prowadzi Bogusłąwa Ułanowicz-Pęcherczyk
Termin 24.05.2017 (środa), godz. 16.00-18.30 
Cena  50 PLN 

 

Lp 9
Temat Dialog skoncentrowany na rozwiązaniach w pracy nauczyciela, pedagoga, wychowawcy
O czym rozmawiamy

Zastosowanie dialogu skoncentrowanego na rozwiązaniach pozwala na skuteczniejsze reagowanie w sytuacji kryzysowej, konfliktu w relacjach z uczniami i rodzicami.
Program szkolenia:
- Podstawowe założenia dialogu opartego na rozwiązaniach.
- Emocje i przyczynowość cyrkulacyjna.
- Typy relacji: goszczenia, narzekania, współpracy.
- Model rozmowy w dialogu skoncentrowanym na rozwiązaniach.

Kogo zapraszamy Nauczycieli wszystkich typów szkół
Kto prowadzi Anna Rutkowska
Termin 25.05.2017 (czwartek), godz. 16.00-18.30
Cena  70 zł

 

Lp 10
Temat Stymulowanie umysłu dziecka w działaniach ruchowych i plastyczno– muzycznych
O czym rozmawiamy

Objawy zaburzeń integracji sensorycznej Skuteczne metody pracy z dzieckiem (nauka i zabawa).
Praktyczne zastosowanie ćwiczeń usprawniających koordynację motoryki ciała i umysłu.
Przedstawienie praktycznych zabaw i ćwiczeń plastyczno – muzyczno – ruchowych.

Kogo zapraszamy Nauczycieli edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
Kto prowadzi Bożena Piotrowska
Termin 30.05.2017 (wtorek), godz. 16:00-19:00
Cena 

80 zł

 

Lp 11
Temat Depresja u dzieci i młodzieży
O czym rozmawiamy

Zjawisko depresji u dzieci i młodzieży
- jakie są symptomy?
- jak reagować, pomagać?
- gdzie szukać wsparcia?

Kogo zapraszamy Nauczycieli i pedagogów
Kto prowadzi Małgorzataz Pokosz
Termin 31.05.2017 (środa), godz. 16:00-18:30
Cena 

50 zł

 

Lp 12
Temat Metoda aktywnego słuchania muzyki wg Batti Strauss – interpretacja muzyki ruchem i środkami pozamuzycznymi
O czym rozmawiamy

Praktyczne zapoznanie się z metodą – metoda aktywnego słuchania muzyki jako forma integracji różnych form aktywności: słuchania, grania, tańczenia i śpiewania z elementami pantomimy, dramy i różnych form plastycznych.
Zabawy ruchowe z kartkami, folią, piłeczkami.
Interpretacja muzyki środkami pozamuzycznymi, fabularyzowanie muzyki połączone z prostymi ruchami rytmicznymi.
Tworzenie układów ruchowych z wykorzystaniem muzyki klasycznej.
Proste formy taneczne – improwizacje ruchowe.

Kogo zapraszamy Nauczycieli edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
Kto prowadzi Bożena Piotrowska
Termin 06.06.2017 (wtorek), godz. 16:00-19:00
Cena  80 zł

BAJKOTERAPIA jako jedna z metod wychowawczych,  w oparciu o książkę Elżbiety Śnieżkowskiej-Bielak „Bajeczne mikstury, czyli bajki psychoterapeutyczne, psychoedukacyjne i relaksacyjne"

 

szkolenie odbedzie się
14 czerwca 2016r. (wtorek)
Godziny szkoleń: 16:00 - 18:30

Praktyczne zapoznanie się z metodą – metoda aktywnego słuchania muzyki jako forma integracji  różnych form aktywności: słuchania, grania, tańczenia i śpiewania z elementami pantomimy, dramy i różnych form plastycznych

Warsztaty, które można potraktować jako odrębną całość.

 

szkolenie odbedzie się
7 czerwca 2016r. (wtorek)
Godziny szkoleń: 16:00 - 19:00

Podejście nauczyciela – czego uczeń ma się nauczyć, czyli planowanie z wizją końca.
 
szkolenie odbedzie się
7 marca 2016r. (poniedziałek)
Godziny szkoleń: 16:00 - 18:30

Aktualna wiedza na temat autyzmu i zespołu Aspergera u dzieci, a także Adhd.
Metody i formy pracy, praktyczne wskazówki
Systemy oceniania i nagradzania. Systemy żetonowe w szkole.
 
szkolenie odbedzie się
9 marca 2016r. (środa)
Godziny szkoleń: 16:00 - 18:30

Uczestnicy poznają:
- wartości w pracy nauczyciela,
- trudności w pracy nauczyciela i sposoby na rdzenie sobie z nimi 
- przepracują sytuacje trudne oraz przemodelują dotychczasowe sposoby myślenia i działaniaszkolenie odbedzie się
1 czerwca 2016r. (środa)
Godziny szkoleń: 16:00 - 18:30

Praktyczne zapoznanie się z metodą – metoda aktywnego słuchania muzyki jako forma integracji  różnych form aktywności: słuchania, grania, tańczenia i śpiewania z elementami pantomimy, dramy i różnych form plastycznych

 

szkolenie odbedzie się
31 maja 2016r. (wtorek)
Godziny szkoleń: 16:00 - 19:00

Praktyczne zapoznanie się z metodą – metoda aktywnego słuchania muzyki jako forma integracji   różnych form aktywności: słuchania, grania, tańczenia i śpiewania z elementami pantomimy, dramy i różnych form plastycznych.

szkolenie odbedzie się
17 listopada 2015r. (wtorek)
Godziny szkoleń: 16:00 - 19:15

Funkcjonowanie w szkole uczniów z ZA i Autyzmem oraz wyzwania występujące na różnych etapach edukacyjnych

 

szkolenie odbedzie się
18 maja 2016r. (środa)
Godziny szkoleń: 16:00 - 18:30

Bezpieczeństwo uczniów na wycieczce zapewni dobre jej przygotowanie.
Nauczyciele powinni znać przepisy, umieć przewidywać i radzić sobie w różnych sytuacjach.
 
szkolenie odbedzie się
6 kwietnia 2016r. (środa)
Godziny szkoleń: 16:00 - 18:30

Warsztaty metodyczno-językowe dla Nauczycielek przedszkoli, które pracują po angielsku.

 
szkolenie odbedzie się
11 marca 2016r. (piątek)
Godziny szkoleń: 17:00 - 19:30

Kreatywne znaczenie zabawy, rozwijanie twórczej aktywności w zabawach muzycznych

Pomimo, że jest to kontynuacja rozpoczętej tematyki, osoby, które nie uczestniczyły w cz. 1 mogą potraktować ten warsztat jako odrębny. Zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby.

szkolenie odbedzie się
17 maja 2016r. (wtorek)
Godziny szkoleń: 16:00 - 19:00