Archiwum
Praktyczne warsztaty oparte na analizie przypadków i własnych doświadczeń uczestników - problemy z trudnymi i ryzykownymi zachowaniami uczniów w tym: agresja, autoagresja, zachowania opozycyjno-buntownicze, lękowe, doświadczenia ze środkami zmieniającymi świadomość.

szkolenie odbedzie się
18 listopada 2015r. (środa)

Godziny szkoleń:

Grupa 1 - 13.00 -15.30

Grupa 2 - 16.00 – 18.30

w Centrum Doskonalenia Nauczycieli PCKK
ul. Wolności 29 (wejście od Mickiewicza)

Cena: 70zł.


na spotkanie zapraszamy:

Nauczycieli gimnazjów

 

Zakres tematyczny warsztatów obejmuje:
• Przyczyny zachowań problemowych uczniów i sposoby radzenia sobie z nimi na forum grupy, w kontakcie indywidualnym, w pracy z rodzicem ucznia.
• Budowanie strategii pomocowej opartej na komunikatach korygujących niewłaściwe zachowania uczniów.
• Tworzenie kontraktów dla poszczególnych uczniów.
• Radzenie sobie z trudnymi emocjami oraz negatywnymi myślami na swój temat w kontakcie z trudnymi zachowaniami uczniów i ich rodziców (praca z bezsilnością, poczuciem osamotnienia w pracy zawodowej).

 

Szkolenie prowadzi: Bogusława Ułanowicz-Pęcherczyk - mgr pedagogiki, mgr psychologii, trener doradztwa personalnego i biznesu, specjalista uzależnień i współuzależnień, trener ustawień rodzinnych i organizacyjnych.
Zgłoszenia do 13.11.2015