Archiwum
szkolenie odbedzie się
26 listopada 2015r. (czwartek)
Godziny szkoleń: 16:00 - 19:15

w Centrum Doskonalenia Nauczycieli PCKK
ul. Wolności 29 (wejście od Mickiewicza)

Cena: 80zł.

Formularz zgłoszeniowy


na spotkanie zapraszamy:

Nauczycieli szkół podstawowych i przedszkoli

 

Charakterystyka dzieci nadpobudliwych psychoruchowo

Założenia, cele, metody i formy muzykoterapii

Ćwiczenia i zabawy terapeutyczne i integracyjne

Zapoznanie z zabawami wycinającymi

Ćwiczenia inhibicyjno-incytacyjne

Praktyczne ćwiczenia wg Mobilnej Rekreacji Muzycznej

Ćwiczenia relaksacyjne

 

Prowadzi - Bożena Piotrowska - Pedagog, trener, wieloletni doradca metodyczny ds. muzyki, sztuki i terapii pedagogicznej, były wykładowca przedmiotów: muzykoterapia i pedagogika zabawy w Wyższej Szkole Zawodowej Kolegium Karkonoskim w Jeleniej Górze.
Edukator programu „Nowa Szkoła”: prowadzi warsztaty metodyczne dla nauczycieli muzyki, terapii pedagogicznej i nauczania wczesnoszkolnego na terenie całego kraju. Prowadzi zajęcia na studiach podyplomowych na wyższych uczelniach i w ośrodkach metodycznych. Posiada certyfikat animatora pedagogiki zabawy PSPZ KLANZA.


Zgłoszenia do 20.11.2015


Kolejne warsztaty o zbliżonej tematyce:

1.12.2015 - Zabawy integracyjne muzyczno-ruchowe służące rozładowaniu emocji

8.12.2015 - Wybrane metody aktywizujące z pedagogiki zabawy wpływające na działanie, myślenie i twórcze poznawanie rzeczywistości

15.12.2015 - Innowacyjne metody pracy z dzieckiem – formy aktywności ruchowej uwzględniające korelacje z różnych dziedzin sztuki