Start

Centrum Doskonalenia Nauczycieli PCKK jest placówką wpisaną do ewidencji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego

Zaświadczenie Nr 23/2019

Siedziba CDN PCKK znajduje się w Jeleniej Górze przy ul. Wolności 29