Szkolenia RP

SZKOLENIA RAD PEDAGOGICZNYCH - “szyte na miarę”

  • Diagnoza aktualnych potrzeb rozwojowych RP
  • Ustalenie zakresu szkolenia
  • Szkolenie (najczęściej warsztat pozwalający przepracować sytuacje problemowe)
  • Określenie kierunków dalszego działania RP

 

W szkołach, w których prowadzimy szkolenia, istnieje możliwość włączenia trenera CDN PCKK w spotkania z rodzicami.

 

Dzięki ekspertom o różnorodnych specjalizacjach jesteśmy w stanie odpowiedzieć na większość sytuacji problemowych, z jakimi styka się Rada Pedagogiczna.

Mamy doświadczenie we wszystkich 24 obszarach tematycznych wypracowanych przez Ośrodek Rozwoju Edukacji.

 

Skontaktuj się z nami, tel. 500 278849