Aktualności

Zapraszamy nauczycieli i pedagogów na szkolenie pn. Depresja i problemy emocjonalne u dzieci

W programie
  • Jak odczytywać sygnały świadczące o depresji i problemach emocjonalnych u dzieci w wieku szkolnym?
  • Jak reagować?
  • Gdzie szukać wsparcia?

Szkolenie odbędzie się w dniu 3.04.2019 w godz. 16.00-18.30
w siedzibie CDN PCKK.

Prowadzi: Danuta Sadownik - edukator, pedagog, psycholog biznesu, terapeuta

Zgłoszenia do 28.03.2019 r.

Formularz zgłoszeniowy

Serdecznie zapraszamy do współpracy w bieżącym roku szkolnym!
Harmonogramy szkoleń otwartych znajdują się w zakładce Szkolenia otwarte
 

CDN 1 str 2018

Centrum Doskonalenia Nauczycieli PCKK prowadzi proces wspomagania szkół i placówek oświatowych.

Proces obejmuje::

  • diagnozę potrzeb rozwojowych szkoły
  • zaplanowanie działań, dzięki którym zostanie wprowadzona zmiana, poprawa efektów
  • realizację procesu wspomagania - organizacja i pomoc w realizacji różnych form doskonalenia nauczyciieli oraz wprowadzania rozwiązań, które spowodują poprawę efektów pracy szkoły lub placówki
  • ocenę efektów - wsparcie w ewaluacji procesu rozwojowego.

Zapewniamy współpracę ze specjalistą ds wspomagania, który wspiera szkołę i dyrektora na wszystkich etapach procesu.

Zapewniamy przygotowanie szkoleń dopasowanych do zdiagnozowanych potrzeb rozwojowych szkoły/placówki lub wskazanie innych możliwości realizowania doskonalenia nauczycieli.

Kurs nadaje uprawnienia do prowadzenia kolonii, obozów i innych form wypoczynku.

Realizowany jest zgodnie z rozporządzeniem Ministerstwa Edukacji Narodowej. Czas trwania 10 godzin dydaktycznych

Terminy zajęć: 21.05.2018, godz. 16.00 - 20.00 oraz 22.05.2018, godz. 16.00-20.00

Zapisy do 16.05.2018

Cena: 250 zł/os

Celem kursu jest nNabycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do pełnienia funkcji kierownika wycieczek

Termin: 8.05.2018, godz. 15.30-20.45 i 9.05.2018, godz. 16.00-18.30

Serdecznie zapraszamy do współpracy w bieżącym roku szkolnym!

folder 2017 na stronr